AMT projekt, čistilne naprave, cisterne za vode ...


AMT Projekt d.o.o.
Alpska cesta 43, 4248, Lesce, Slovenija

Telefon: 08 200 75 57 ali 08 200 75 58
Email: [email protected]
Spletna stran: amt-projekt.si

Priporočite nas prijateljem na facebooku...
 

O nas

Podjetje AMT PROJEKT d.o.o. je proizvajalec in prodajalec proizvodov za izgradnjo komunalne infrastrukture (čistilne naprave, cisterne za vode, cisterne za kemikalije, lovilci olja in lovilci maščob, črpališča, greznice, jaški, vodohrani,...). V prodajni program spadajo tudi cisterne za ladje/barke (italijanski trg), nadzemne in prevozne cisterne (nemški trg), deli iz poliestra za program marin, premaz proti pokanju in za označevanje lesa (woodpol), vrata za delovne stroje (nemški trg) ter razni proizvodi po naročilu.

Pri svojem delu uporabljamo različne tehnologije proizvodnje, kot so strojno navijanje, ročni laminat, spray up, vakuum, infuzija. Nudimo pa tudi storitve, kot so razne sanacije, montaže, zagoni ter projektne rešitve.


1


 

Čistilne naprave

Biološke čistilne naprave so namenjene čiščenju odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah, gostinskih lokalih,…


2


Prečiščeno vodo lahko spustimo v ponikalnico ali v površinske vode. Pri snovanju biološke čistilne naprave je upoštevana dnevna poraba vode 150 litrov na osebo (povprečna dnevna poraba vode v individualni hiši v Sloveniji znaša od 120 do 150 litrov na osebo).

3 

Princip biološkega čiščenja
Odpadna voda priteče v mehansko stopnjo čistilne naprave, usedalnik, kjer se izločijo večji trdni delci, nato se voda prečrpa v drug del naprave, biološko stopnjo. Tu poteka naravno samoočiščenje, kjer se raztopljene in neusedljive organske snovi pretvorijo v usedljivo obliko. To omogočajo mikroorganizmi, ki tvorijo razpršeno biomaso.Za razvoj mikroorganizmov mora odpadna voda vsebovati hranilne snovi, imeti ustrezno temperaturo in zadostno količino kisika, zato se v biološki stopnji v odpadno vodo vpihuje zrak. Fazi aeracije sledi faza sedimentacije. Po fazi sedimentacije očiščena voda s pomočjo črpalke odteka iz čistilne naprave.

Več informacij ...

 

Industrijske čistilne naprave

Čistilna naprava AQUAREG – NANOFIX je namenjena čiščenju vode, onesnažene s topili in mehčali, v industrijskih objektih.

Delovanje čistilne naprave je samodejno. Ko se dvigne nivo vode v zadrževalniku skladišča se vklopi in se prične tehnološki postopek.


Čistilna naprava AQUAREG – NANOFIX je sestavljena iz spodnjih tehnoloških sklopov:

1. Zajem onesnažene vode
2. Zadrževalnik onesnažene vode
3. Glavni zadrževalnik
4. Polnjenje lahkih frakcij
5. Usedalnik z grobim odstranjevanjem lahkih frakcij
6. Flotator s finim odstranjevanjem lahkih frakcij
7. Zalogovnik lahkih frakcij
8. Nanofix filter
9. Črpalka meteorne vode
10. Iztok z merilcem pretoka

4

Več informacij ...

 

Integrirane čistilne naprave

Milijarda ljudi trpi zaradi pomanjkanje vode. 3,5 milijonov jih letno umre zaradi okužbe z vodo. Uporaba očiščene vode, meteorne, industrijske in fekalne, postaja standard - neuporaba je vse bolj obdavčena.

Integrirana čistilna naprava, razvita pri nas, je sestavljena iz posamičnih enot, ki jih sestavljamo glede na potrebo. Naprava je izdelana iz poliestrskih ali polietilenskih cevi ter najcenejšega trajnega materiala.

5

 

 Več informacij ...

 

Črpališča

Pri gradnji kanalizacijskih sistemov se za prečrpavanje odpadnih vod v sistem vključijo črpališča. Odpadno vodo je v sistemih potrebno prečrpavati zaradi izenačevanja višinskih razlik. Črpališča so namenjena prečrpavanju odpadnih komunalnih voda. Črpališče odpadnih vod s pomočjo centrifugalnih črpalk preko tlačnega voda premosti višinsko razliko in oddaljenost. Jaški črpališč so izdelani iz poliestrske smole ojačane s steklenimi vlakni in so zato tudi ustrezno korozijsko odporni. Prav tako so odporni na vse obremenitve, ki nastopajo med vgradnjo in obratovanjem črpališča.


6

 
Več informacij ...


Vodohrami

 

Vodohran se uporablja za zbiranje vode. Voda se običajno steka iz zajetja preko cevovoda v vodohran. Prostornina vodohrana mora zadostovati za dnevno količino porabljene vode.


7

 
Več informacij ...

 

Reference

Reference našega podjetja so razpršene po slovenskem in tujih trgih, kot so Italija, Nemčija, Avstrija, Hrvaška.


8


Več referenc ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   facebook

   9

   10

    

    

    

    


        

    

    
    

   Slike (16):