Biološke čistilne naprave brez elektrike H2E


EKO GEA, NEJC ĐORĐIĆ S.P.
ULICA mesta Grevenbroich 13, 3000, Celje, Slovenija, PE (poslovna enota) Rimska c. 98A, Šempeter v Savinjski dolini

Telefon: 03/ 491 07 60
Email: [email protected]
Spletna stran: www.h2e.si

Priporočite nas prijateljem na facebooku...
 

Ker je čista voda naša skupna odgovornost.

PRISKRBITE SI SVOJO ČISTILNO NAPRAVO
POKLIČITE 03 491 07 60

Varstvo vodnih virov je za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja izjemnega pomena. Vodni viri so vse bolj omejeni, svetovna populacija pa raste in projekcije kažejo, da se bo do leta 2020 skoraj podvojila. Čiščenje odpadnih komunalnih voda je zato za  trajnostni razvoj in stabilno prihodnost našega planeta ekološka odgovornost slehernega zemljana.

Mi se tega dejstva dobro zavedamo, zato smo v podjetju Eko Gea združili moči in v spoštovanju do narave razvili revolucionarno metodo za čiščenje odpadnih voda – biološko čistilno H2E – BREZ ELEKTRIČNE ENERGIJE.

Čiščenje odpadnih komunalnih voda je naša zakonska in okoljska odgovornost. Zakonodajni okvirji na področju odvajanja odpadne vode v javno kanalizacijo namreč določajo ureditev te problematike na poselitvenih območjih do konca leta 2021.

Čistilna naprava H2E
je pretočna biološka čistilna naprava nove generacije, ki za čiščenje fekalnih odplak uporablja bakterije rjavih morskih alg iz severnih morij. Ti mikroorganizmi za svoje delovanje ne potrebujejo kisika (anaerobne bakterije) in zmorejo v celoti razgraditi organsko blato. Biološka ČN H2E je samooskrbna in deluje po načelu težnosti brez zunanjih virov energije. Njeno delovanje uravnavamo z dodajanjem biološkega preparata H2E NET, ki vsebuje žive organizme rjavih morskih alg.

 

Izkoristite možnost sofinanciranja čistilne naprave H2E.
Zagotovite si pravo
kvaliteto in ceno, poskrbite za svoje odpadne vode.

Pošljite povpraševanje


packo


Čistilne naprave


Montaža in transport čistilne naprave H2E enostavna in okolju prijazna. Ohišje čistilne naprave s posebno vgradnjo za večje obremenitve in povezovalne poti prenese tudi do 40-tonsko obremenitev. Je dobro odporno na kemične agresivnosti, UV žarke in različne temperaturne spremembe. Ohišje je tudi 100% vodotesno in primerno za vgradnjo v tla. Proizvajalci vam za ohišje zagotavljamo 50-letno garancijo za nepropustnost in nevarnost pred onesnaženjem iz spodnje plasti, kot tudi skladnost z vsemi potrebnimi evropskimi normativi.


bcn10 15

 

Prednosti

VSE KAR IMAJO VELIKI IN MNOGO VEČ

Sposobnost čiščenja, ki presega evropske standarde
Čistilna naprava H2E dosega ob pravilnem obratovanju pod posebnimi pogoji tudi do 99% sposobnost čiščenja. 

Ponovna uporaba očiščene vode
Tehnološka voda je po mikrobiološki obdelavi v predpisanem času obratovanja čistilne naprave H2E uporabna za:
• zalivanje okrasnih rastlin in trave

11 copy


Dolgoročno zanesljivo delovanje

V primeru daljše odsotnosti (šolske počitnice, mrtva turistična sezona) mikrobi v bio-mediju čistilne naprave H2E zaradi edinstvene sposobnosti kapsulacije mirujejo do vnovičnega zagona čistilne naprave, zato vas ob vrnitvi v bivalno okolje ne pričaka neprijeten vonj.

Minimalni stroški obratovanja in vzdrževanja.
Čistilna naprava H2E za delovanje ne potrebuje električne energije niti operaterja, ob doslednem upoštevanju navodil proizvajalca za vgradnjo in obratovanje čistilne naprave pa tudi vzdrževalnega servisa ne.

Vsestranska uporabnost
Čistilna naprava H2E je primerna za poseljena območja, in sicer za objekte, kjer biva najmanj ena oseba pa vse do največjih bivanjskih enot, ki so priključene na kanalizacijske sisteme. Uporabna je za vse vrste odpadnih voda: stanovanja in vrstne hiše, stanovanjska naselja, bazenske komplekse, s travo pokrita športna igrišča, kmetijske objekte, šole, restavracije, hotelske komplekse, nakupovalna središča, kemično, živilsko, mesno predelovalno, papirno, tekstilno in farmacevtsko industrijo.

Visoko kakovostno in robustno ohišje
Zaradi lahkega a izjemno trpežnega ohišja iz polietilena sta montaža in transport čistilne naprave H2E enostavna in okolju prijazna. Ohišje čistilne naprave s posebno vgradnjo za večje obremenitve in povezovalne poti prenese tudi do 40-tonsko obremenitev. Je dobro odporno na kemične agresivnosti, UV žarke in različne temperaturne spremembe. Ohišje je tudi 100% vodotesno in primerno za vgradnjo v tla do globine 2,25m. Proizvajalci vam za ohišje zagotavljamo 50-letno garancijo za nepropustnost in nevarnost pred onesnaženjem iz spodnje plasti, kot tudi skladnost z vsemi potrebnimi evropskimi normativi. Zaradi majhne teže ohišja izvajamo hitro in stroškovno ugodno dobavo kjer koli v Sloveniji.

Brezplačno svetovanje
Pri izboru, projektiranju, namestitvi in vzdrževanju vašim potrebam ustrezne biološke čistilne naprave H2E.

Več informacij ...

 

Delovanje

NARAVA NA DELU

1. FAZA: hidroliza, ionska izmenjava, zasičenje težkih kovin
2. FAZA: ultrafiltracija, mikrobiološka razgradnja organskih spojin
3. FAZA: izpust očiščene vode v naravo ali kanalizacijski sistem

prerez


Čistilna naprava H2E je sestavljena iz PRIMARNEGA USEDALNIKA in BIOFILTRA.

Primarni usedalnik iz odpadne vode ločuje večje komunalne odpadke in trdne delce, kateri ostanejo na površju, medtem ko v odpadni vodi potekajo bio-kemični procesi hidrolize in biološke ionske izmenjave. Preko pregrade v primarnem usedalniku se nato odpadna voda prelije v biofilter, kjer v anaerobnem okolju (brez prisotnosti kisika) potekata biološka razgradnja in filtracija s pomočjo biološkega nosilca kristobalita. Kristobalit je izjemno porozna vulkanska kamnina, na katero naselimo kolonije anaerobnih mikroorganizmov.

1m3 bio-medija = 1 km2 površine, naseljene z delujočimi mikroorganizmi (do 16 milijard mikroorganizmov/1cm3)

Mikroorganizmi in encimi igrajo ključno vlogo pri razgradnji organskih spojin v čistilni napravi H2E kot tudi pri mineralizaciji aktivnega blata,ki se v procesu fermentacije povsem predela v hrano za mikroorganizme, energijo, pline in v vodi raztopljene minerale.Encime, ki varujejo mikroorganizme in pospešujejo mineralizacijo aktivnega blata, aktiviramo z dodatkom biološkega preparata H2E NET v odpadno vodo.

h2e

Tako očiščena odpadna voda je po določenem času obratovanja biološke čistilne naprave H2E primerna za izpust v naravo ali kanalizacijski sistem, saj ne potrebuje nadaljnjega čiščenja.

Več informacij ...

 

Vzdrževanje

Naprava se mora prazniti v primernih intervalih. Intervale čiščenja določimo tako, da uporabni volumen naprave ni prekoračen in da funkcionalnost celotne naprave ni zmanjšana. Proizvajalec uporabniku čistilne naprave priporoča vsaj 1 x mesečno preverjanje nivoja odpadne vode v čistilni napravi ter povezovalne kanale med primarnim usedalnikom ter Biofiltri.

Če z lokalnimi predpisi ni drugače določeno, usedalnik praznimo, ko se zapolni četrtino uporabnega volumna z usedlinami oz. do višine 40 cm od tal čistilne naprave. Najprej je potrebno odsesati oz. odstraniti odpadke (vrečke ipd.) iz površine in šele potem vodo oz. blato, ki se nahaja na dnu primarnega usedalnika.

Biofilter v katerem je nameščen biološki nosilec se ne prazni !!!

Več informacij ...

H2E NET! Naravni preparat

H2E NET! 100% SLOVENSKI IZDELEK

• ni agresiven
• ni koroziven (preprečuje korozijo)
• ni toksičen
• ljudem, živalim in okolju neškodljiv
• v skladu z evropskimi standardi (e 2381/94) se uvršča med ekološke izdelke 

preparat

100% POPOLNA RAZGRADNJA IN DEZINFEKCIJA

• tehnološke vode, obdelane v biološki čistilni napravi H2E
• odpadne in greznične vode
• hlevsko gnojnice
• odtočne cevi
• organski odpad
• kompost

Več ...

 

Za koga je primerna

 

za koga je primerna copy

 

Dokumenti


Delovanje ČN H2E - prednosti

11

Izjava o lastnosti ČN 2016

1

Navodila za vgradnjo ČN H2E 1-5PE

8

Navodila za vgradnjo ČN H2E 6-10PE

17

Navodila za vgradnjo ČN H2E 15PE

7 

Navodila za vgradnjo ČN H2E 30PE

9


Navodila za vgradnjo ČN H2E 50PE

7 copy

Garancijski list ČN H2E

13

Skice ČN H2E

skica


Spremna dokumentacija ČN H2E

5 copy

Tehnični letak ČN H2E

11 copyMediji

Pr članek

11 copy copy

Oglas

8 copy

 

H2E-clanek 

Reference

referenca1 referenca2 referenca3 referenca4
referenca5 referenca6 referenca7 referenca8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ČISTILNE NAPRAVE


   1

   ZAUPANJA VREDNO PODJETJE V SLOVENIJI IN PO SVETU

   certifikat1

   zaupanja vredno podjetje

   bonitete    

    

    
    

   Slike (16):   Skupna ocena:
   ★★★★
   Število glasov: 10
    
   Komentarji (0):
    

   Bodi prvi in napiši komentar za to podjetje!»

   
   Število ogledov tega podjetja: 10314Zadnjič urejeno: 03.07.2023