Ekokult - biološke čistilne naprave


Ekokult d.o.o.
Kvasica 2, 8343, Dragatuš, Slovenija

Telefon: 07/ 35 66 914, 041 341 943
Fax: 07/ 35 66 912
Email: [email protected]
Spletna stran: www.ekokult.com

Priporočite nas prijateljem na facebooku...
 
Ekokult, družba za uresničitev ljudem in okolju prijaznih projektov

Podjetniški duh temelji na 100-letnih družinskih izkušnjah v obrti in podjetništvu. Dejavnosti so se v preteklosti prilagajale potrebam trga, a jim je bilo vedno skupno trdo in pošteno delo.Vzponi in padci generacij so kljubovali gospodarskim in družbenim razmeram, ki so bile občasno podjetništvu zelo nenaklonjene. Podjetniška miselnost in izkušnja se je skozi čas ohranjala in krepila, zato je bila leta 2006 ustanovljena družba EKOKULT, ki se je že v kratkem času dobro uveljavila na področju gradbeništva in ekologije.

Pri oblikovanju naše skupne prihodnosti želimo imeti pomembno vlogo, zato bomo tudi v prihodnje krepili dejavnosti, ki ohranjajo okolje, v katerem živimo, ter razveseljujejo ljudi, s katerimi se srečujemo.

- See more at: http://www.ekokult.com/#sthash.ljrNj4Pw.dpuf
Ekokult, družba za uresničitev ljudem in okolju prijaznih projektov

Podjetniški duh temelji na 100-letnih družinskih izkušnjah v obrti in podjetništvu. Dejavnosti so se v preteklosti prilagajale potrebam trga, a jim je bilo vedno skupno trdo in pošteno delo.Vzponi in padci generacij so kljubovali gospodarskim in družbenim razmeram, ki so bile občasno podjetništvu zelo nenaklonjene. Podjetniška miselnost in izkušnja se je skozi čas ohranjala in krepila, zato je bila leta 2006 ustanovljena družba EKOKULT, ki se je že v kratkem času dobro uveljavila na področju gradbeništva in ekologije.

baner

Pri oblikovanju naše skupne prihodnosti želimo imeti pomembno vlogo, zato bomo tudi v prihodnje krepili dejavnosti, ki ohranjajo okolje, v katerem živimo, ter razveseljujejo ljudi, s katerimi se srečujemo.

 

Biološke čistilne naprave

Družba Ekokult d.o.o. je ekskluzivni zastopnik za biološke čistilne naprave WSB® clean za področje Slovenije in Hrvaške.

bioloske
 
Biološke čistilne naprave dobavljamo, vgrajujemo, vzdržujemo in na željo strank tudi upravljamo. V Sloveniji in na Hrvaškem imamo zagnanih cca. 250 čistilnih naprav velikosti od 4 do 150PE, sicer pa deluje po tem postopku prek 40.000 čistilnih naprav na 4 celinah.

Tehnika se vgrajuje v betonske posode priznanega avstrijskega proizvajalca Tiba, katerega največji slovenski partner je prav Ekokult d.o.o. Pomembno je poudariti, da so betonske posode povozne za tovorna vozila, zaradi velike teže so neobčutljive na vzgon zaradi visoke podtalnice, narejene so iz kakovostnega betona na osnovi HS cementa, ki je odporen na komunalne vode. Življenjska doba posod je vsaj 30 let.

Pri nestalno naseljenih objektih (zidanice, vikendi…) se lahko vgradi samo betonski zbiralnik, ki služi kot nepretočna greznica. Narejen je tako, da ga je mogoče  enostavno nadgraditi v biološko čistilno napravo brez kakršnihkoli dodatnih gradbenih posegov, če se v prihodnosti objekt stalno naseli ali nastane drugačna potreba.

Več..

 

Sistem za rabo deževnice

Da je voda ključni element našega bivalnega okolja se zavedamo tudi v podjetju Ekokult d.o.o., zato je ena bistvenih dejavnost podjetja skrb za čisto vodo ter ohranjanje pitne vode. Naš prodajni program dopolnjujejo zbiralniki deževnice ter kompletna tehnika za rabo deževnice.

sistem

Zakaj investirati v zbiralnik deževnice?

 • mesečni prihranki pitne vode do 40%
 • sorazmerno hitra povrnitev naložbe
 • okoljska ozaveščenost
 • enostavna montaža
 • dolga življenjska doba tako zbiralnika kot tudi tehnike


Uporaba deževnice:

 • zalivanje vrta
 • pralni stroj
 • splakovanje WC
 • pranje avtomobila...

Več..

 

Betonski elementi

V našem prodajnem programu so na voljo različni betonski obroči v premerih DN 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 in 2500 mm ter v različnih višinah.

betonski elementi

Betonski elementi so namenjeni za sestavo kanalizacijskih ali meteornih jaškov, zbiralnikov deževnice, ponikovalnic...

 

Usedalniki

 

V našem podjetju imamo na voljo betonske usedalnike različnih oblik, širin in višin, odvisno od vaših potreb.

 

Usedalniki so sestavljeni iz betonskega lijaka z vtokom in iztokom vode, pokrivne plošče ter nadviška v obliki enega ali dveh manjših konusov.

 

Usedalniki so lahko tudi povozni, odvisno od samega pokrova (opcija LTŽ pokrova, D400 kN).

 

Uporabljajo se za mehanično predčiščenje vode, preden se voda prelije v nadaljno čistilno napravo (npr. lovilec mineralnih olj in maščob ali ponikovalni jašek itd). Usedalniki zadržijo material kot je pesek, prod ali zemlja, tako da se sledeča čistilna naprava ne more "zapacati".

 

Za več informacij o usedalnikih si poglejte spletno stran www.tibanet.com.

 

V našem podjetju imamo na voljo betonske usedalnike različnih oblik, širin in višin, odvisno od vaših potreb.

Usedalniki so sestavljeni iz betonskega lijaka z vtokom in iztokom vode, pokrivne plošče ter nadviška v obliki enega ali dveh manjših konusov.

Usedalniki so lahko tudi povozni, odvisno od samega pokrova (opcija LTŽ pokrova, D400 kN). 

Uporabljajo se za mehanično predčiščenje vode, preden se voda prelije v nadaljno čistilno napravo (npr. lovilec mineralnih olj in maščob ali ponikovalni jašek itd). Usedalniki zadržijo material kot je pesek, prod ali zemlja, tako da se sledeča čistilna naprava ne more "zapacati". 

Za več informacij o usedalnikih si poglejte spletno stran www.tibanet.com.

- See more at: http://www.ekokult.com/Prodajniprogram/Usedalniki.aspx#sthash.Ab5dZm1Y.dpuf

V našem podjetju imamo na voljo betonske usedalnike različnih oblik, širin in višin, odvisno od vaših potreb.

Usedalniki so sestavljeni iz betonskega lijaka z vtokom in iztokom vode, pokrivne plošče ter nadviška v obliki enega ali dveh manjših konusov.

Usedalniki so lahko tudi povozni, odvisno od samega pokrova (opcija LTŽ pokrova, D400 kN). 

Uporabljajo se za mehanično predčiščenje vode, preden se voda prelije v nadaljno čistilno napravo (npr. lovilec mineralnih olj in maščob ali ponikovalni jašek itd). Usedalniki zadržijo material kot je pesek, prod ali zemlja, tako da se sledeča čistilna naprava ne more "zapacati". 

Za več informacij o usedalnikih si poglejte spletno stran www.tibanet.com.

- See more at: http://www.ekokult.com/Prodajniprogram/Usedalniki.aspx#sthash.Ab5dZm1Y.dpuf

 

Greznice

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v biološke čistilne naprave. V primeru, da pa gre za sezonski objekt, ki je le občasno naseljen in je posledično tudi zelo malo odpadne vode, je še vedno smiselno vgraditi nepropustno greznico, ki je popolnoma vodotesna.

 
1

Na voljo so betonske 3-prekatne greznice ali greznice brez prekatov, v dimenzijah DN 2000 in 2500 mm ter poljubnih višinah.


Na voljo so tudi greznice v C3A frei izvedbi, z dodatkom HS cementa, kar pomeni do so odporne na fekalne vode in jih le te ne morejo razgraditi. Takšne greznice imajo tudi daljšo življenjsko dobo kot navadne.

 

Glavna prednost 3-prekatne greznice pa je, da jo je mogoče kadarkoli nadgraditi v čistilno napravo v  primeru, da objekt postane stanovanjski.

 

Če greznice kasneje več ne bi potrebovali, jo lahko očistite in uporabite kot zbiralnik deževnice.

 

V našem podjetju imamo na voljo betonske usedalnike različnih oblik, širin in višin, odvisno od vaših potreb.

Usedalniki so sestavljeni iz betonskega lijaka z vtokom in iztokom vode, pokrivne plošče ter nadviška v obliki enega ali dveh manjših konusov.

Usedalniki so lahko tudi povozni, odvisno od samega pokrova (opcija LTŽ pokrova, D400 kN). 

Uporabljajo se za mehanično predčiščenje vode, preden se voda prelije v nadaljno čistilno napravo (npr. lovilec mineralnih olj in maščob ali ponikovalni jašek itd). Usedalniki zadržijo material kot je pesek, prod ali zemlja, tako da se sledeča čistilna naprava ne more "zapacati". 

Za več informacij o usedalnikih si poglejte spletno stran www.tibanet.com.

- See more at: http://www.ekokult.com/Prodajniprogram/Usedalniki.aspx#sthash.Ab5dZm1Y.dpuf

V našem podjetju imamo na voljo betonske usedalnike različnih oblik, širin in višin, odvisno od vaših potreb.

Usedalniki so sestavljeni iz betonskega lijaka z vtokom in iztokom vode, pokrivne plošče ter nadviška v obliki enega ali dveh manjših konusov.

Usedalniki so lahko tudi povozni, odvisno od samega pokrova (opcija LTŽ pokrova, D400 kN). 

Uporabljajo se za mehanično predčiščenje vode, preden se voda prelije v nadaljno čistilno napravo (npr. lovilec mineralnih olj in maščob ali ponikovalni jašek itd). Usedalniki zadržijo material kot je pesek, prod ali zemlja, tako da se sledeča čistilna naprava ne more "zapacati". 

Za več informacij o usedalnikih si poglejte spletno stran www.tibanet.com.

- See more at: http://www.ekokult.com/Prodajniprogram/Usedalniki.aspx#sthash.Ab5dZm1Y.dpuf

V našem podjetju imamo na voljo betonske usedalnike različnih oblik, širin in višin, odvisno od vaših potreb.

Usedalniki so sestavljeni iz betonskega lijaka z vtokom in iztokom vode, pokrivne plošče ter nadviška v obliki enega ali dveh manjših konusov.

Usedalniki so lahko tudi povozni, odvisno od samega pokrova (opcija LTŽ pokrova, D400 kN). 

Uporabljajo se za mehanično predčiščenje vode, preden se voda prelije v nadaljno čistilno napravo (npr. lovilec mineralnih olj in maščob ali ponikovalni jašek itd). Usedalniki zadržijo material kot je pesek, prod ali zemlja, tako da se sledeča čistilna naprava ne more "zapacati". 

Za več informacij o usedalnikih si poglejte spletno stran www.tibanet.com.

- See more at: http://www.ekokult.com/Prodajniprogram/Usedalniki.aspx#sthash.Ab5dZm1Y.dpuf

Ponikovalni elementi

V naši ponudbi so na voljo betonske ponikovalnice, ponikovalni tuneli in satovje.

ponikovalni

 

Kanalete - linijski požiralniki

Podjetje Ekokult d.o.o. je ekskluzivni zastopnik proizvodnega programa avstrijskega podjetja BG Graspointner, ki zajema celoten program linijskega odvodnjavanja, program kablovodov ter program elementov za urejanje cestnih bankin.

kanalete1 kanalete2
Na voljo imamo široko ponudbo kanalet za najrazličnejše namene: dvorišča, poti, ceste, dovozi, industrijski objekti, letališča, parkirne hiše, ravne strehe in terase.

Na voljo so tudi kanalete FILCOTEN, ki so najlažje betonske kanalete na svetu in združujejo vse prednosti do sedaj znanih materialov.

Celotni prodajni program kanalet si lahko ogledate v katalogu in na spletni strani proizvajalca www.graspointner.at.

 

Mulde

Mulde so namenjene odvodnjavanju vode s cestišč, lahko pa služijo tudi za ločevanje in omejevanje prometnih površin, premostitev višinskih razlik ter označevanje uvozov ali izvozov.

mulde1 mulde2

Na voljo so mulde v naslednjih dimenzijah (klikni)

 

Tlakovci

V našem prodajnem programu vam nudimo veliko izbiro tlakovcev, plošč, robnikov ter ostalih betonskih izdelkov za urejanje okolice od priznanega avstrijskega proizvajalca Frühwald Auβenanlagen GmbH in slovenskega Oblak commerce d.o.o..

tlakovci

Betonske izdelke za ureditev vaše okolice vam lahko tudi dostavimo in po želji položimo.

 

Lovilci mineralnih olj in maščob

Za izločevanje mineralnih olj, maščob in bencina je podjetje TIBA GmbH razvilo lovilce mineralnih olj in maščob v betonski izvedbi, ki zadovoljujejo vse zahteve pripadajočega standarda za lovilce olj SIST EN 858 ter maščob SIST EN 1825.

lovilci1 lovilci2
Lovilci mineralnih olj in maščob so sestavljeni iz betonskega usedalnika, krovne plošče ali konusa in betonskih ali LTŽ pokrovov do obremenitvenega razreda D400 kN. Dotočni in iztočni deli so iz PE-HD. Vsi lovilci mineralnih olj in maščob imajo možnost priključitve priprave za odvzem vzorca. Lovilci mineralnih olj so na voljo tudi z bay passom.

Prednosti proizvoda:

 • nizki stroški vgradnje
 • hitra vgradnja in montaža
 • visoka učinkovitost čiščenja
 • optimalen dostop za vzdrževanje

 

Kanalizacijski jaški

V naši ponudbi so na voljo klasični betonski kanalizacijski jaški ter kanalizacijski jaški s plastično muldo.

kanalizacijski jaski

Proizvajalec jamči za visoko kvaliteto in povezanost dna s spodnjim delom jaška po veljavnih evropskih zahtevah in predpisih. S kvalitetnim zlitjem jaškovnega dna nastane zaščita betona, stičišča dotikov in izlivov pa s svojo gladko površino omogočajo najboljši hidravlični izkoristek - s tem je omogočeno enostavno vzdrževanje in čiščenje v daljših intervalih z manjšimi stroški.
Dna jaškov se izdelujejo v standardnih dimenzijah DN600, 800, 1200 in 2000 mm in v preko 100.000 variantah, posledično skorajda ni jaška, kateremu ne bi bilo možno prilagoditi našega dna.

Poleg jaškov je na voljo tudi ves dodatni pribor; priključne spojke za keramične, betonske in plastične cevi – različnih dimenzij, v skladu s standardom EN 1917 za vkopane kanalizacijske sisteme. Poleg priključnih elementov so na voljo tudi tesnila in specialni jaški za ločeno meteorno in fekalno vodo ter infra jaški z ločenim sistemom.

Vsa dna jaškov so izdelana iz okolju prijaznega polipropilena, ki omogoča reciklažo in kasnejšo ponovno uporabo. Za večje premere nad 1000 mm so jaškovna dna ojačana s steklenimi vlakni (Poliester - GFK) z dodatkom hibridnih veziv.

Oba materiala nudita visoko odpornost kemičnim in mehaničnim obremenitvam, s čimer nudi dno jaška svojo optimalno funkcijo.

 

LTŽ, alu in inox pokrovi ter rešetke

Nudimo vam širok spekter LTŽ pokrovov ter vtočnih rešetk za kanalizacijske jaške, jaške za meteorno kanalizacijo itd. Na voljo so pravokotni in okrogli pokrovi v različnih dimenzijah, v obremenitvenih razredih od A15kN do F900kN, z napisi ali brez, z ventilacijo ali brez...

ltz

Na voljo imamo veliko izbiro LTŽ pokrovov in rešetk slovenskega proizvajalca LIVAR, Ivančna Gorica.

Poleg LTŽ programa vam nudimo tudi ostali prodajni program avstrijskega podjetja PURATOR INTERNATIONAL, ki zajema ALU ter INOX pokrove za notranjo in zunanjo rabo, v različnih dimenzijah in obremenitvenih razredih. Prednost teh pokrovov je predvsem v tem, da jih je možno obložiti s ploščicami ali tlakovci ter lep izgled.

ltz2 lzz1

 

Prenesite si katalog proizvodov:

- See more at: http://www.ekokult.com/Prodajniprogram/LT%C5%BD,aluininoxpokroviterre%C5%A1etke.aspx#sthash.sI4vT0QY.dpuf

Refraktometri

Refraktometer je natančen optični instrument. Z neposrednim odčitavanjem na eni ali več skalah na zelo enostaven in hiter način ugotovimo koncentracijo določenih snovi v tekočinah. Širok izbor refraktometrov je prilagojen različnim področjem uporabe (ugotavljanje koncentracije sladkorja, alkohola, vode, soli, suhe snovi, akumulatorske ter hladilne tekočine, celo proteinov v živalskem ali človeškem urinu), kakor tudi različnim zahtevam (različne skale).

refraktometer

Vse tipe naših refraktometrov odlikujejo naslednje značilnosti:

 • enostavna uporaba
 • skrbno nadzorovan proces proizvodnje
 • visoka kakovost steklenih prizm in leč
 • ALU ohišje
 • ATC funkcija - avtomatska prilagoditev temperature med 10 in 30°C
 • priročna torbica za shranjevanje in nošenje na terenu
 • priložena kapalka in izvijač za kalibriranje
 • zelo ugodno razmerje med ceno in kakovostjo
 • 1 letni garancijski rok

Več..

 

 

LTŽ drevesne rešetke

 

Novo v naši ponudbi so drevesne rešetke.

 

Zunanje dimenzije: 1200x1200mm, odprtina R=300mm, višina 26mm.

 

 

DREVESNA resetka


 

Za drugačne izvedenke drevesnih rešetk oziroma za dodatne informacije pošljite povpraševanje in z veseljem vam bomo pomagali.

 

 

Protipovratna loputa


Protipovratne lopute se vgrajuje za zapore povratnega toka na izhodni odprtini drenažnih sistemov. V primeru dviga vodne gladine je povratni tok preprečen zaradi enosmernega avtomatičnega zapiranja lopute. 

 

protipovr 1

Protipovratne lopute se vgrajuje za zapore povratnega toka na izhodni odprtini drenažnih sistemov. V primeru dviga vodne gladine je povratni tok preprečen zaradi enosmernega avtomatičnega zapiranja lopute.  - See more at: http://www.ekokult.com/Prodajniprogram/Protipovratnelopute.aspx#sthash.Bwr5Mbbt.dpuf

 

Visoka korozijska odpornost zaradi nerjavečega materiala: pocinkan, litoželezni ali PHD jeklo.

 

Lopute so različne velikosti do premera 2000mm.

 

protipovr 3


 

Lopute se dobavi s pritrdilnim materialom in tesnilom. Običajno so lopute primerne za tlak do 0,5 bar oz. 5m vodnega stolpca.

 

Lestve za jaške

Lestve se vertikalno pritrdijo na steno. Stopnice lestev so nedrseče.

 

lestve

 

Zaradi korozijske odpornosti so lestve iz materialov inox AISI 304.

 

Gradbeni inženiring

V preteklih letih smo uspešno izpeljali več gradbenih projektov, med katerimi bi izpostavili ureditev peronov za železniških postajah v Lescah in Kozini, ureditev parkirišča pri Psihiatrični kliniki v Ljubljani, ureditev parkirišča ter peronov na železniški postaji Črnomelj, asfaltiranje ceste v Metliki, obnova fasade in preureditev čakalnice na ŽP v Lescah, preureditev večih greznic v čistilne naprave na BS OMV, več projektov javne razsvetljave ...

gradbeni inzeniringgradbeni inzeniring1 gradbeni inzeniring2

Reference..

 

Strojno polaganje tlakovcev

Tlakovanje večjih površin nam v podjetju Ekokult d.o.o. ne povzroča nobenih težav, saj imamo za ta namen poseben stroj, ki nam omogoča polaganje večje količine tlakovcev hkrati. Polaganje tlakovcev na ta način je enostavno, hitro in ekonomično. 

polaganje tlakovcev

Strojno smo položili že veliko parkirnih prostorov, parkov, trgov in peronov po celi Sloveniji, med drugimi parkirišče Psihiatrične klinike v Ljubljani, park in trg Velike Lašče, perone v Semiču, Črnomlju, Zagorju, Jaršah, Kozini, Lescah...

 

Storitve z bagrom

Podjetje Ekokult d.o.o. vam nudi vse vrste storitev z bagrom Komatsu PC 50MR, teže 5,5t, s podaljšano roko. Bager je primeren za manjše izkope gradbenih jam za greznice, čistilne naprave, zbiralnike deževnice, ponikovalnice, jarkov za kanalizacijo, električne in telekomunikacijske vode, urejanje okolice objektov, pripravo podlage za tlakovanje, regulacijo odvodnih jarkov in druge ureditve zemljišč. Poleg standardnega kompleta žlic in kladiva sta na voljo tudi 250-litska mešalna žlica za pripravo betona ter hidravlične klešče za strojno polaganje tlakovcev in plošč.

bager

 

Storitve z avtodvigalom

V lastnem parku imamo tudi tovorno vozilo MAN, triosno, 460KS, s prekucnikom, na katerem je montirano dvigalo HIAB 330, moči 33 tm in horizontalne dolžine 13,5m. Z dvigalom nudimo poleg dvigovana in premostitve bremen, montažnih del tudi druge storitve s košaro za dve osebi, prijemalnimi kleščami in dvožlično zajemalko. Za višja in bolj oddaljena dela je na voljo hidravlični JIB (zglobni teleskopski podaljšek), s katerim dvigalo seže še dlje - vertikalno na skoraj 26m, horizontalno pa na 22m.

avtodvigalo

 

Vzdrževanje in servisiranje MČN

Podjetje Ekokult d.o.o. servisira, vzdržuje in po potrebi upravlja čistilne naprave WSB - clean, po dogovoru pa tudi čistilne naprave drugih dobaviteljev. Servisiranje oziroma vzdrževanje zajema vizualni pregled, odpravo morebitnih napak, izvajanje meritev temperature, pH, količine muljev, prostega kisika O2 ter odvzem vzorca vode na iztoku in analizo KPK. S servisi na terenu zagotavljamo, da naše čistilne naprave dejansko delujejo, hkrati pa izkušnje s terena bogatijo naše strokovno znanje in prispevajo k nenehnim majhnim, a pomembnim izboljšavam.

servis

Od prek 250 zagnanih čistilnih naprav velikosti od 4 do 150PE v Sloveniji  imamo za več kot polovico naprav sklenjene vzdrževalne pogodbe.Vkolikor se stranka odloči za sklenitev 5-letne pogodbe o vzdrževanju, vzdržujemo čistilno napravo prvo leto zastonj, hkrati pa podaljšamo garancijo z dveh na pet let.

Gradbeni inženiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kontakt

 Prenesite si letak:

čistilne naprave


1

Partnerji

 bergmann

      bg graspointner

FW

intewa

wn-logo-2013

tiba

header

SOLARKULT2

logo interadaks

 

 
 

Slike (16):Skupna ocena:
★★★★
Število glasov: 3
 
Komentarji (0):
 

Bodi prvi in napiši komentar za to podjetje!»


Število ogledov tega podjetja: 7649Zadnjič urejeno: 28.09.2023