FIBRANxps - specialna toplotna izolacija


FIBRAN proizvodnja izolacijskih materialov d.o.o.
Kočevarjeva ulica 1, 8000, Novo mesto, Slovenija

Telefon: 080 87 60, 00386 7 39 39 510
Fax: 07/ 39 39 511
Email: nasvet@energijskiscit.si
Spletna stran: www.energijskiscit.si, www.fibran.si

Priporočite nas prijateljem na facebooku...
 

 

kakovost bivanja

Pobrskajte po naši strani in si poiščite navdih, kako lahko v polnosti izkoristite vse danosti svojega doma, pisarne ali industrijskega objekta.

Idej in nasvetov je veliko – na vas pa je, da jih obudite v življenje.

 1

       2

      3

      4

FIBRAN-ove gradbene izolacije, vgrajene z občutkom izkušenega mojstra, so trajen in učinkovit ENERGIJSKI ŠČIT.

Proizvodnja toplotne izolacije, svetovanje investitorjem, arhitektom, izvajalcem, nadzornikom... Turkizne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena, izdelane pod blagovno znamko FIBRANxps, vgrajene z občutkom izkušenega mojstra, so trajen, trden in učinkovit ENERGIJSKIŠČIT tudi v okoliščinah, kjer druge toplotne izolacije obnemorejo.

Uvod izolacija


FIBRAN nudi načrtovalcem, izvajalcem in investitorjem kakovosten in trajen ENERGIJSKI ŠČIT

 • s proizvodnjo tehnično izpopolnjenih in ekološko neoporečnih toplotno izolacijskih materialov,
 • s snovanjem naprednih rešitev na področju uporabe izolacij ter odgovornim širjenjem tehničnega znanja med razvojniki, načrtovalci, izvajalci ter uporabniki,
 • z aktivnim delovanjem in osveščanjem udeležencev gradnje o ohranjanju ravnovesja v naravi in sonaravnem bivanju, s čimer zagotavlja učinkovito rabo energije ter trajno bivalno ugodje.

  facebook stran fibran

  PREDNOSTI

  Prednosti izolacij iz ekstrudiranega polistirena pred ostalimi toplotnimi izolacijami so v izredni trdnosti in nevpojnosti materiala, zato se le-ta lahko uporablja tudi v najbolj zahtevnih aplikacijah, kjer druge izolacije obnemorejo.

  FIBRANxps se uporablja v pogojih, ki so za toplotne izolacije izrazito zahtevni, in sicer nad hidroizolacijo v zasutih kletnih stenah, v zemlji pod nivojem podtalnice, pod temeljno ploščo nizkoenergijskih stavb in pod parkirnimi površinami, na obrnjenih ravnih strehah. Hidroizolacija je na ta način zaščitena pred poškodbami, temperaturnimi spremembami, na strehi pa tudi pred uničujočimi UV (ultra-vijoličnimi) žarki. Kot trdna in nevpojna toplotna izolacija se uporablja kot toplotna zaščita coklov, špalet, strešnih napuščev, pa tudi celotnih fasad, ki so brez napuščev izpostavljene vlagi pa tudi mehanskim poškodbam (toča, udarci).

  FIBRANxps izolacije so testirane za uporabo pod trajnimi ali dolgotrajnimi obremenitvami (npr. pod temeljno ploščo, pod ozelenjenimi površinami…) ter pod nivojem podtalnice in imajo za to pridobljena dovoljenja (Zulassung) pooblaščenih nemških inštitutov.  RAVNE STREHE

  Ravna streha, terasa, streha podzemnega objekta, strehe z manjšimi nakloni, pa najsi bodo nepohodne, pohodne ali vozne površine, imajo osnovno nalogo ščititi stavbo pred atmosferskimi vplivi. Strehe ogrevanih ali hlajenih prostorov morajo zagotavljati še zaščito pred toplotnimi izgubami, oz. zaščititi prostore pred neželenimi toplotnimi dobitki poleti.

  IMG 0186 int

  Za učinkovitost ravnih streh in za optimalno bivalno ugodje podstrešnih prostorov so strokovnjaki razvili raznolike sistemske rešitve. Glede na zahteve objekta, želje in vizijo investitorja se projektant lahko odloči za:
  • trajno, učinkovito, optimalno grajeno ter vsestransko uporabno OBRNJENO streho ali njene različice (DUO, OPTIMO, PLUS),
  • OSENČENO streho, pri kateri s površinsko zaščito podaljšamo trajnost sicer izpostavljeni strešni membrani,
  • NEZAŠČITENO streho, katere trajnost je odvisna od izbire hidroizolacijske membrane,
  • HLADNO streho, kjer je toplotna izolacija nameščena iz notranje strani.
  Več..


  POŠEVNE STREHE

  Toplotna izolacija poševne strehe mora biti natančno načrtovana in izvedena. Streha je vremenskim vplivom najbolj izpostavljena, ima izredno veliko površino, zato se natančnost pri delu kasneje obrestuje, prav tako napake. V odvisnosti od strešne konstrukcije izberemo vrsto toplotne izolacije ter sestavo in zaporedje slojev.
   
  poševne strehe
   
  FIBRANxps - toplotna izolacija poševne strehe
   
  Masivno grajena streha
  (armirano betonska plošča, masivni paneli ali streha grajena z opečnimi polnili)
   
  Masivne strešne konstrukcije, toplotno izoliramo iz zunanje strani ali pa v kombinaciji - delno zunaj, delno znotraj.
  Z zunanje strani lahko izolacijo polagamo s pomočjo letev, ali pa jo lepimo, prav tako pa lepimo potem tudi korce direktno na toplotno izolacijo FIBRANxps 300 C.
  V primeru, da imamo možnosti namestitve toplotne izolacije le iz notranje strani, se predhodno posvetujmo s strokovnjakom.

  Streha z leseno strešno konstrukcijo
   
  Skeletno, npr leseno strešno konstrukcijo, toplotno  izoliramo s kombinacijo materialov: med toge elemente namestimo prožno toplotno izolacijo, da ne pride do toplotnih mostovs spodnje ali z zgornje strani špirovcev pa strešno konstrukcijo lahko doizoliramo s trdnimi izolacijskimi ploščami, kot so  FIBRANxps izolacije.
   
  Strehe gospodarskih, neogrevanih objektov se pred zunanjimi vplivi hladu in vročine toplotno izolirajo z vidno toplotno izolacijo FIBRANxps MAESTRO.
  Največkrat se ta možnost uporabi pri hlevih, svinjakih, kokošnjakih...

  Notranja toplotna izolacija se uporablja tudi pri
  hlajenih prostorih, kot so kleti in hladilnice. 

  Več..

   

  FASADE

  Fasada je obleka in obraz hiše, zato so učinkovita toplotna zaščita, trajnost ter estetski izgled pri načrtovanju fasadnega ovoja izjemnega pomena. Fasadi posvečajo posebno pozornost tako načrtovalci kot uporabniki.
   
  fasade

  Kaj vse vpliva na izbor toplotne izolacije?
   
  Toplotno izolacijo fasade izberemo glede gradbeno-fizikalne karakteristike izolacije in drugih slojev zunanje stene, pri čemer upoštevamo:
  • želen izgled fasade (zaključni sloj ometa, fasadno oblogo),
  • lokacijo stavbe,
  • izpostavljenost fasade, 
  • namembnost objekta.

  fasade

  Zakaj FIBRANxps fasadne izolacije?
   
  FIBRANxps fasadne izolacije imajo vrsto posebnih gradbeno-fizikalnih lastnosti, ki zagotavljajo kakovosten in trajen toplotno izolacijski ovoj stavbe.

  Več..

   

  Tla in stropi

  ZELO OBREMENJENE KONSTRUKCIJE

  Konstrukcijo zelo obremenjenih tal izvedemo kot temeljno ali kot talno ploščo. Če objekte ogrevamo, hladimo ali pa v njih poteka proizvodnja z viškom toplote, tla toplotno izoliramo.

  Izolacijo zaradi točkovnih in pasovnih obremenitev namestimo pod konstrukcijsko (talno ali temeljno) ploščo. Tip toplotne izolacije FIBRANxps, ki je namenjena toplotni zaščiti zelo obremenjenih podov, določi projektant statike glede na predvidene obremenitve tal. Izolacije za velike obremenitve imajo oznake deklarirane tlačne trdnosti od 300  do 700 kPa, kar odgovarja tlaku mase od 30 do 70 ton na kvadratni meter. 

  tla

  Plošče so izdelane s preklopom, in se zato lahko uporabijo kot enoslojne toplotne izolacije. Polaga se jih z zamikom, da dobimo kompaktno podlago med seboj povezanih plošč. Pred  polaganjem armature in betoniranjem namestimo tesnilno folijo. Če hkrati potrebujemo zaščito pred udarnim zvokom, kot tesnilno membrano uporabimo penjeno folijo FIBRANxpe za preprečevanje udarnega zvoka.

  FIBRANxps talne izolacije so toplotno trajno učinkovite, saj zaradi zaprte celične strukture tudi eventualna vlaga ne poslabša deklariranih tehničnih karakteristik.

  Več..
   

  Temeljna blazina

  Gradnja nizkoenergijskih ter pasivnih stavb zahteva izredno kakovostno zaščito pred toplotnimi izgubami. Tovrstne objekte je potrebno brezhibno toplotno zaščititi po celotnem obodu, saj  toplotni mostovi niso dovoljeni. Temeljenje objektov na temeljni plošči omogoča energijsko učinkovito in cenovno optimalno gradnjo.

  temeljna1

   
  Pasovni temelji ali temeljna plošča?

  Odločitev ZA temeljno ploščo pri stanovanjskih hišah...

  Več...


  Temeljna plošča
  Temeljna plošča omogoča izvedbo odličnega, neprekinjeno izvedenega energijskega ščita pod objektom, zato se pri gradnji nizkoenergijskih objektov odločamo za tovrstno temeljenje. S toplotno izolirano temeljno ploščo zmanjšamo možnost nastanka toplotnih mostov, pa hkrati dobimo masiven element, ki služi akumulaciji notranje toplote in s tem ohranjanju stabilne temperature prostora. V odvisnosti od želene energijske učinkovitosti vgradimo toplotno izolacijo debeline od 12 pa do 30 cm.

  temeljna

  Gradnja na temeljni plošči je ekonomičnejša od gradnje na pasovnih temeljih ne samo zaradi učinkovite toplotne zaščite, temveč tudi zaradi manjših stroškov. Prednosti, kot so:

  • plitvejši izkop,
  • opaževanje (le) robu temeljne plošče,
  • enostavna armatura,
  • cenovno odtehtajo večjo porabo betona.
  Več...

   

  Notranja izolacija

  TOPLOTNA IZOLACIJA V STAVBI
   
  Toplotna izolacija med ogrevanimi prostori ima poleg predpisane toplotne ovire predvsem vlogo zvočne izolacije (medetažni tlaki, predelne stene).
   
  Notranja toplotna izolacija konstrukcij, ki mejijo na hladne prostore ali zunanji zrak, 
   
  ima vlogo notranjega toplotnega ščita in je področje, kjer moramo za učinkovito zaščito že poznati osnove gradbene fizike (pravila notranje izolacije). To so strehe, obodne stene, stene proti hladnim prostorom, tla ali strop proti neogrevanim prostorom ali proti terenu...

  notranja

  Več..

   

  Podzemne konstrukcije

  Konstrukcije v zemlji izoliramo pred vdorom vode oz. vlage z ustrezno hidroizolacijo, ki jo pred zasutjem zaščitimo pred mehanskimi poškodbami.

  podzemne1
  podzemne2

  Če podzemne prostore ščitimo pred toplotnimi izgubami ali preprečujemo toplotne mostove, ščitimo zemljino pod objekti pred zmrzaljo, potem se najoptimalnejša zaščita izvede s posebnimi toplotno izolacijskimi ploščami iz ekstrudiranega polistirena, kot je FIBRANxps. Toplotno izolacijske plošče morajo zadovoljiti minimalnim pogojem kakovosti, ki so za posamezne konstrukcije predpisani z EU smernicami (nosilnost, vodovpojnost, odpornost na zmrzovanje...)

  Več..

   

  HLADILNICA

  Hladilnice so prostori, ki zahtevajo posebno pozornost pri izbiri toplotne izolacije. Izolacija mora biti zaradi ekstremnih pogojev trajno učinkovita, v tleh pa še dodatno trajno trdna. Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena je zato ustrezna izbira tako za strope in stene, kot tudi za pode.  Tip izolacije izbere načrtovalec glede na način manipuliranja v hladilnici ter celotne sestave posameznega konstrukcijskega sklopa.

  hladilnica
   

  PASIVNA hiša

  Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) je  zaostril minimalne pogoje za gradnjo energijsko učinkovitejših stavb. Slovenija s tem vstopa med vodilne države v Evropi glede na zahtevano stopnjo energijsko učinkovite gradnje. 

  pasica pasivnahisa


  Po Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb objekte razvrstimo v določen energijski razred (A1, A2, B1, B2, C, D...) glede na energijo, ki jo stavba potrebuje za ogrevanje. V kateri energijski razred  bo spadala vaša hiša, vam vaš projektant lahko preračuna s programom ARCHIMAID.
    Toplotna bilanca = Toplotne izgube - Toplotni dobitki

  Več..

   

  Sam svoj mojster

  Biti Sam svoj mojster nam včasih poleg denarja prihrani mnogo živcev. Tudi, če izdelek na koncu ni idealno narejen, je vreden, ker smo ga naredili sami... in toplotne zaščite naslednjih konstrukcij se prav gotovo lahko lotite sami: 

  SAM SVOJ
   
  Stena in strop        
  Poševna streha
  Ravna streha, terasa, balkon


  Prva energijska pomoč

   
  Spoštovani!
   
  Zbrali smo osnovne informacije, s katerimi naj bi bili udeleženci v procesu gradnje seznanjeni, ker vplivajo na učinkovito rabo energije v stavbah. Če iščete konkretno informacijo o vgradnji toplotne izolacije v posamezno konstrukcijo, preglejte poglavje Napotki ob gradnji.

  izolacije

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  5


  kontakt


  fb

  Zlata boniteta

  9001 fbg

  200thermal_bridges_S

  200balcony_inverted_CS

  200notranja2

  200ETICS2_CS   

   

   
   

  Slike (20):


  Zemljevid:
  Skupna ocena:
  Število glasov: 0
   
  Komentarji (0):
   

  Bodi prvi in napiši komentar za to podjetje!»

  
  Število ogledov tega podjetja: 13039Zadnjič urejeno: 04.12.2019