Lakirnice | Ete d.o.o.


ETE d.o.o. Ljubljana
Letališka cesta 33, 1000, Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (1) 524 03 03
Fax: +386 (1) 524 03 07
Email: info@ete.si
Spletna stran: www.ete.si

Priporočite nas prijateljem na facebooku...
 

Lakirnice, kabine za brizganje, površinska zaščita

header-logoETE d.o.o. je vodilno inženirsko podjetje na področju lakirništva in površinske predobdelave na območju Slovenije. S svojim znanjem in izkušnjami ponujamo rešitve za industrijske probleme tako za lesno, kot tudi za kovinsko predelovalno industrijo in industrijo umetnih mas.

Naši produkti so primerni tako za manj zahtevne kapacitete, kot tudi za večje industrijske obrate. Delo našega podjetja obsega razvojno-konstrukcijski postopek, vodimo pa tudi izdelavo ter postavitev. Na željo stranke pripravimo ustrezno konkurenčno ponudbo s predlagano tehnološko ustrezno rešitvijo problema.

12-tuapse notranjost kabine transporter sl-df2116edcfa20b3f

V dogovorjenem časovnem roku nato izdelamo tehnične načrte in pripravimo vse potrebno za proizvodnjo in montažo. Stranki pa naročen izdelek predamo pripravljen za uporabo po principu »na ključ«.

Skozi skoraj 30 let bogate zgodovine smo s sodelavci podjetje uspešno vodili čez zahtevne čase spremenljivega trga, vendar pa smo s svojim znanjem uspeli zadovoljiti dovolj strank, da smo napravili stabilno podjetje, ki ima dandanes reference po skoraj celi Evropi in tudi zunaj nje.

ete prednosti

 

Preobdelava

Površinska zaščita kovinskih elementov s postopkom mokrega ali praškastega lakiranja se ne začenja z nanosi premaznih sredstev, temveč je potrebno površine na obdelovancih predhodno kvalitetno pripraviti za lakiranje - ta postopek s skupnim imenom imenujemo predobdelava.

Za kvalitetnejšo površinsko zaščito je potrebno poleg mehanskega odstranjevanja rje in mehanskih nečistoč površine pripraviti s postopkom kemijske predobdelave.

predobdelava

Običajni postopki kemijske predobdelave so razmaščevanje, Fe ali Zn fosfatiranje, pasiviranje, kromatiranje, spiranja z navadno, mehko ali DEMI vodo in sušenje.

Naprave za predobdelavo izdelujemo za ročno delo v kabinah, s sistemi ročnega ali avtomatskega umakanja v kadeh in s sistemom brizganja v tunelskih strojih z mehaniziranim transportom obdelovancev.

Naprave je mogoče prilagoditi za ogrevanje z vročo vodo, paro, vročim oljem, elektriko, kurilnim oljem ali plinom.

Naprave izdelujemo iz črne in pocinkane pločevine ali nerjaveče - CrNi in toplotno izolirane.

 

Zaščita kovinskih elementov

Površinska zaščita se izvaja z najrazličnejšimi postopki nanašanja (umakanjem, brizganjem, valjanjem, polivanjem, elektrostatičnim brizganjem, praškastim lakiranjem, plastifikacijo, elektroforezo,...) s klasičnimi premaznimi sredstvi na osnovi organskih snovi, premaznimi sredstvi na vodni osnovi, PE in PU laki in praški.

zascita

Utrjevanje in sušenje premaznega sredstva je lahko z izhlapevanjem topil, kot kemijski proces ali kot kombinacija fizikalnega in kemijskega procesa. Proces sušenja se vrši v konvekcijskih, indukcijskih, IR ali UV sušilnikih.

Naprave za površinsko zaščito kovinskih elementov izdelujemo za najrazličnejše proizvode v avtomobilski industriji, proizvodnji traktorjev in avtobusov, proizvodnji bivalnikov in skladiščnih kontejnerjev, armatur, električnih aparatov in opreme, livarnah, jeklenih konstrukcij, kovinskega pohištva, ter v individualni proizvodnji za lakiranje v kabinah za brizganje, brezprašnih komorah in sušenjem v pečeh.

Linijo za lakiranje običajno sestavlja:

 • predobdelava,
 • mesto za nanašanje - kabina za brizganje,
 • umirjevalni tunel,
 • konvekcijska tunelska peč,
 • hladilnik ter
 • ročni ali gnani transportni sistem.

 

Praškasto lakiranje

Površinska zaščita s praškastim nanosom se danes najpogosteje uporablja zaradi ekološko sprejemljive tehnologije. Lahko govorimo, da ni emisij v okolje organskih topil, ni odpadnega mulja in odpadnih vod iz kabin, emisija prašnih delcev pa je zanemarljiva. Prednost pred klasičnim mokrim lakiranjem je, da tudi samo z enim nanosom dosežemo debelejši antikorozijski sloj.

praskasto

Nanašanje praškov se izvaja z najrazličnejšimi postopki (umakanjem, elektrostatičnim razprševanjem,..) s praški na osnovi poliestrov in poliuretanov.

Proces sušenja - polimerizacija se vrši v konvekcijskih ali IR sušilnikih - pečeh pri temperaturah 160 - 200 oC. Naprave za praškasto lakiranje kovinskih elementov izdelujemo za najrazličnejše proizvode v avtomobilski industriji, proizvodnji traktorjev in avtobusov, proizvodnji bivalnikov in skladiščnih kontejnerjev, armatur, električnih aparatov in opreme, livarnah, jeklenih konstrukcij, kovinskega pohištva, ter v individualni proizvodnji.

Linijo za praškasto lakiranje običajno sestavlja, predobdelava, mesto za nanašanje - kabina za elektrostatsko nanašanje praškov, peč za polimerizacijo, hlajenje, ter ročni ali gnani transportni sistem.

 

Komore za lakiranje

Za lakiranje vozil in izdelkov večih dimenzij izdelujemo komorne naprave za lakiranje in sušenje premazov. Komorne naprave so lahko samostojne ali kot del zidanega objekta. Komore so opremljene z ventilacijskim sistemom za dovod svežega zraka in odsesovanjem onesnaženega zraka. Čiščenje odpadnega zraka je lahko z vodnim sistemom čiščenja ali s suhimi filtri.

komore

Komoram z vodnim sistemom čiščenja je kot funkcionalna celota prigrajena naprava za izločanje mulja odpadne barve. Mulj se izloča v čistilni napravi, očiščena voda se pa vrača v bazen komore. Praviloma imajo lakirne komore sistem čiščenja odpadnega zraka v temelju pod talnimi rešetkami, možna pa je tudi vgradnja bočno ob stenah komore. Lahko so izdelane tudi kot kombinirane za namen lakiranje, izhlapljevanje in sušenja. Pri kombinirani komori se s sitemom ventilacije, preklopnih loput in preko sistema zračnih kanalov preklopi v sistem zaprtega obtoka zraka.

Naprave je mogoče prilagoditi za ogrevanje z vročo vodo, paro, vročim oljem, elektriko, kurilnim oljem ali plinom.

 

Kabine za lakiranje

Kabina za lakiranje je namenjena predvsem za:

kabine

Njeno namembnost je možno razširiti za nanos lepil, lakiranje predmetov iz plastike, keramike, usnja, dekorativnega barvanje, itd.

 

Površinska obdelava lesa

Izdelke iz lesa je potrebno kvalitetno pripraviti za lakiranje s predhodnim brušenjem, kitanjem in luženjem. Površinska obdelava lesa se izvaja z luženjem, temeljnim in končnim lakiranjem, proizvodnjo pa je v splošnem možno razdeliti na masivno, ploskovno in stavbno pohištvo.

Postopki nanašanja so kombinacije umakanja, brizganja, valjanja in polivanja s klasičnimi premaznimi sredstvi na osnovi organskih snovi, premaznimi sredstvi na vodni osnovi in UV materiali.

povrsinska

Utrjevanje in sušenje premaznega sredstva je lahko z izhlapevanjem topil, kot kemijski proces ali kot kombinacija fizikalnega in kemijskega procesa. Proces sušenja se vrši v konvekcijskih, IR ali UV sušilnikih.

Naprave za površinsko obdelavo lesa izdelujemo za proizvajalce stavbnega pohištva z ročnim ali avtomatskim umakanjem in mehaniziranim ali ročnim transportom, linije za lakiranje( struženih elementov ) kolonialnih stolov, linije z etažnimi vozički in talnim transporterjem, linije za obdelavo ploskovnih elementov s postopki valjanja in polivanja ter UV sušenja, linije za obdelavo masivnih elementov - korpusov, stolov, ter za individualno proizvodnjo za lakiranje v kabinah za brizganje in brezprašnih komorah.

 

Brušenje

Kovinski in leseni izdelki se lakirajo oziroma obdelujejo eno ali večslojno. Pri kovinskih izdelkih, z visoko zahtevo po ravnosti in gladkosti površin se neravnine kitajo in brusijo.

Pri izdelkih iz lesa je brušenje osnova za kvalitetno površinsko obdelavo in to z brušenjem za dosego ravnosti površin, odstranjevanja lesnih vlaken, ter z medfaznim brušenjem laka za dosego gladkosti. Kljub vse večji uporabi strojnega brušenja, pa ostaja še vedno potreba za ročno brušenje.

brusenje

V našem proizvodnjem programu smo razvili naprave za ureditev delovnih mest za ročno brušenje in odpraševanje.

Naprave so lahko stabilne v obliki brusnih miz, kabin, brusnih komor, kar je primerno za obdelavo lesenih izdelkov.

Kovinski izdelki, osebna vozila, avtobusi so večjih dimenzij, zato se naprave premične z gibljivimi glavami na katere se priključijo orodja za brušenje in odsesavanje. Gibljive glave so povezane s centralno sesalno napravo s filtracijo odsesanega zraka.

 

Transportni sistemi

Obdelovanci zahtevajo glede na svojo obliko in težo svoj pristop k medfaznemu transportu. Nekatere obdelovance prenašamo ročno, predvsem pri posamični obdelavi in več fazami obdelave.

Za ročen mehaniziran transport izdelujemo transportne vozičke in viseče ročno gnane transporterje z eno ali več programi in povezavami s kretnicami.

transport

V sklopu lakirnih linij vgrajujemo motorno gnane transporterje kot so viseči krožni transporter, talni transporter, valjčne in cevne transporterje in prenosnice za izdelke večjih dimenzij.

 

Čistilna naprava

Izločanje lakirniškega mulja

V napravah za nanašanje premaznih sredstev , kabinah, komorah,... z vodnim sistemom čiščenja odpadnega zraka nastaja odpadek kot mulj - odpadne barve v vodi čistilnega sistema. Za izločanje mulja - odpadne barve iz tehnološke vode smo razvili čistilne naprave za saržno ali kontinuirano čiščenje po nevtralnem adsorbcijskem sistemu. Naprava črpa onesnaženo vodo iz kabine, komore,.. v reaktor kjer se s pomočjo dozirnega sistema dodaja koagulant za povečanje flokul.

cistilna

Odpadni mulj je lahko kot plavajoči ali posedajoči odpadek, katerega s posnemanjem ali izpuščanjem na tračni ali vrečasti filter ločimo od vode. Očiščena voda se s pomočjo črpalke vrača nazaj v rezervoar kabine - komore. Pri zelo obremenjenih napravah predlagamo dogradnjo filter stiskalnce.

Nevtralizacija odpadnih vod

Pri kemijski predobdelavi površin se zaradi zmanjšanja učinka kemijskih preparatov pojavlajo odpadne tehnološke vode.Za nevtralizacijo odpadnih vod nudimo naprave za sarčno ali kontinuirano čiščenje - nevtralizacijo. Pogoji za izpust v kanalizacijo so splošni, zakonsko predpisani, glede na lokalne posebne zahteve pa lahko tudi strožji.

Sestava naprave za čiščenje - nevtralizacijo se prilagodi vrsti odpadnih vod.

 

Obdelava umetnih mas in kompozitov

Dekorativno lakiranje

 • Kontinuirno razmaščevanje in kemijska predobdelava izdelkov
 • Naprave za lakiranje s praškastimi premazi
 • Kabine za nanos in rekuperacijo praškov
 • Visokotemperaturne peči za sušenje polakiranih izdelkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   mala2

   mala3    

    

    
    

   Slike (26):


   Zemljevid:
   Skupna ocena:
   Število glasov: 0
    
   Komentarji (0):
    

   Bodi prvi in napiši komentar za to podjetje!»

   
   Število ogledov tega podjetja: 10909Zadnjič urejeno: 17.10.2019