Komunala Mežan


Mežan d.o.o.
Prešernova cesta 64, 4260, Bled, Slovenija

Telefon: 04 574 26 50 ali 041 654 188
Email: info@komunala-mezan.si
Spletna stran: www.komunala-mezan.si

Priporočite nas prijateljem na facebooku...
 
Vsak objekt potrebuje preventivno in interventno oskrbo kanalizacij in greznic, meteornih cevi, odtočnih cevi, lovilcev maščob, ter odvoz odplak.

Tradicija, odzivnost in kakovost

Podjetje Mežan, komunalne storitve, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1997. Stremimo k odlično opravljenemu delu, ter zadovoljstvu naših strank. Pozorno spremljamo in sledimo trendom na trgu z uvajanjem novih tehnologij in postopkov, hkrati pa si prizadevamo za nenehno izboljševanje kakovosti našega dela.

S sodobno tehnologijo preprečujemo večje okvare in tako lastnikom prihranimo draga in zamudna popravila sistemov.

Naše podjetje odlikuje sistematično reševanje problemov, kar pa nam uspe samo z odličnim pristopom k problematiki, s spremljanjem novosti na trgu in z darom prisluhniti sleherni potrebi naših strank, kar je še kako pomembno za specifičnost našega dela.

boben
 

Poleg preventivnih ukrepov izvajamo tudi intervencijo, kjer nas odlikujejo:

 • nenehna dosegljivost dežurne ekipe, za nujne primere tudi v nočnih urah, nedeljah, ter praznikih
 • kratek odzivni čas
 • kakovostne in celovite storitve
 • najnovejša vrhunska oprema

Ker smo ekološko osveščeno podjetje, pri svojem delu uporabljamo okolju prijazne čistilne metode in tehnologije.

vis_01

Ponudba storitev:
 • Čiščenje kanalizacij in greznic
 • Čiščenje WC-jev in manjših odtočnih cevi
 • Čiščenje lovilcev maščob in izdaja evidenčnih listov
 • Čiščenje večjih kanalizacijskih in meteornih cevnih sistemov
 • TV snemanje odtočnih cevi
 • Sanacija brez prekopa – hitro in stroškovno učinkovito
 • Rezkanje tujkov v cevnih sistemih
 • Preizkus tesnosti cevi
 • Izdelava kanalizacijskih priključkov
 • Vgradnja hišnih čistilnih naprav in črpališč


vodomeri pregled s kamero sanacija kanalizacije
postavitev cistilnih odvoz odpadnih izdelava kanalizacijskih priključkov

Praznenje in čiščenje greznic, kanalizacije

Odmaševanje, izpiranje, izčrpavanje

odmascevanje

 • greznic
 • čistilnih naprav
 • biodiskov
 • raznih črpališč
 • lovilcev maščob - ob končanem delu prejmete evidenčni list o ravnanju z odpadki
 • ponikalnic
 • peskokopov
 • kemijskih toaletnih prostorov
 • javnih ali fekalnih kanalizacij
 • meteronih kanalov
 • hišnih odtokov (kopalnice, toaletni prostori)
 • podcestnih propustov
 • podcestnih prebojev
 • vertikalnih cevi v večstanovanjskih hišah (blokih)
 • gostinjsko kuhinjskih cevi - lovilcev maščob


  Z dodatno čisto vodo na kamionu in visokotlačnim curkom izpiramo, odmašimo, ter dodobra očistimo:

  • gošče, ki so oprijete na steno dotočnih in odtočnih cevi
  • greznice oz. rezevorarje, ki jim spremenimo namembnost (primer: zaradi priklopa na javno kanalizacijo, bi greznico uporabili, kot rezervoar meteronih voda,...)

  V primeru čiščenja kanalizacije ali greznice se ob vrtanju lahko črpajo tudi usedline iz kanalov (pesek, mulj, zamaški ali obloge), ki se nabirajo na ceveh. Z uporabo  tehnike ločimo vodo od odpadka, zato se na deponijo odpeljejo samo usedline.

  Odpadki se odpeljejo na primerno neoporečno mesto (deponijo) glede na vrsto odpadka.

  odmascevanje1 odmascevanje2

  Izvajamo tudi visokotlačno odmaševanje, izpiranje in izčrpavanje:

  • meteornih kanalov,
  • hišnih odtokov (kopalnice, toaletni prostori, sanitarije),
  • podcestnih prepustov,
  • podcestnih prebojev,
  • vertikalnih, horizontalnih cevovodov ter revizijskih jaškov v hišah, blokih, hotelih, restavracijah, industrijskih objektih, javnih ustanovah (vrtci, šole, zdravstveni domovi, domovi za ostarele,..),
  • visokotlačno čiščenje novo izgrajene kanalizacije pred prevzemom v obratovanje,
  • gostinsko - kuhinjskih cevi,
  • lovilcev maščob

   


  Pregled kanalizacije s kamero in preizkus tesnosti

  Za pregledovanje in snemanje kanalov (cevi) imamo na razpolago več vrst samohodnih in potisnih kamer, s katerimi izvajamo preglede:

  • javnih kanalizacij,
  • novo izgrajenih kanalizacijskih cevovodov pred prevzemom v obratovanje,
  • meteornih kanalov,
  • hišnih odtočnih cevi,
  • vertikalnih cevi v večstanovanjskih hišah (blokih),
  • vseh vrst odtočnih cevi,
  • iskanje mest puščanj in stanja cevi.

  mezan snemanje 1 b mezan snemanje 4 b

  Pregledujemo lahko cevovode premera od ø 30 do ø 1000 mm.

  Vsi podatki se shranjujejo in arhivirajo kot video zapis z opisom, katere vam lahko posredujemo na zgoščenki (CD-ju), ali prenesemo na USB ključ.

   Snemanje kanalov - video posnetek

    

   Preizkus tesnosti kanalizacijskega sistema

   V veliki skrbi, da ohranimo našo naravo čisto tudi našim prihodnjim rodovom, je potrebno poskrbeti za tesnost kanalizacijskega sistema v celoti, da se odplake resnično dostavijo, na njim določeno mesto v čistilnih napravah.

   Preizkuse tesnosti izvajamo v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1610. Preizkuse izvajamo tako z zrakom kot z vodo in sicer:

   • preizkus tesnosti kanalizacijskih vodov,
   • preizkus tesnosti jaškov,
   • preizkus tesnosti greznic, rezervoarjev,....

   tesnost kanalizacije-1 

   V kolikor je to potrebno, lahko izvedemo tlačno trdnostni preizkus položenega cevovoda.

    

   Lovilci maščob

   Nabava, vgradnja in čiščenje lovilcev maščob

   So stranski produkt vaše storitve ali proizvodnje maščobe oziroma je na območju dejavnosti možnost razlitja ogljikovodikov? V tem primeru si morate zagotoviti lovilec maščob.

   Lovilci ločujejo padavinske vode od lahkih tekočin v obliki goriv in olj po principu težnosti. Dobavimo in vgradimo lovilce primerne za gostinske obrate, ustanove z večjimi kuhinjami, klavnice, mehanične in vulkanizerske  delavnice, večja parkirišče, bencinske črpalke, itn.

   Za preprečevanje okvar lovilca maščob je potrebno periodično čiščenje le-teh.

   rastlinska cistilna naprava2

   Ponujamo:

   • nabavo in vgradnjo lovilcev maščob
   • strokovno vzdrževanje lovilcev maščob (praznjenje in čiščenje)
   • svetovanje

   lovilec-mascob

   Storitev vzdrževanja obsega meritev obremenitve z maščobami, praznjenje ter visokotlačno čiščenje. Maščobe odpeljemo na čistilno napravo ter izdamo evidenčni list odpadkov.

    

   Sanacija kanalizacije

   Sanacija kanalizacije brez prekopa

   Sanacija dotrajane kanalizacije še nikoli ni bila tako nemoteča in hitra!

   Včasih je bila že sama misel na to, da je potrebno izvesti sanacijo kanalizacije, izredno težka, kaj šele potem sprejeti takšno odločitev in jo tudi realizirati... Danes lahko z uporabo sodobne tehnologije izvedemo sanacijo kanalizacije brez prekopa. S tem načinom se izognemo dodatnim stroškom, ki nastanejo ob izkopu dotrajane kanalizacije in vzpostavljanju nazaj v prvotno stanje. Metoda predstavlja idealno rešitev, kadar je potrebno izvajati sanacijo kanalizacije v:

   • bolnišnicah,
   • zdravstvenih domovih,
   • šolah,
   • vrtcih,
   • domovih za ostarele,
   • hotelih
   • ostalih javnih zgradbah,
   • individualnih hišah...


   Prednosti te metode v primerjavi s klasično metodo s prekopom so naslednje:

   • praktično nobenega rušenja,
   • veliko manj prahu,
   • neprimerno manjše emisije hrupa ob sanaciji,
   • sanacija je hitreje zaključena

   Pred izvedbo sanacije, se kanalizacijski vod temeljito očisti z viokotlačnim vodnim curkom in pregleda z video kamero. Na podlagi rezultatov pregleda se določijo lokacije in obseg poškodb. V kolikor gre za posamezne poškodbe, se odločimo za točkovne sanacije, v kolikor je celoten vod poškodovan v večjem obsegu (prisotna poroznost starih betonskih ali jeklenih cevi,..) pa pristopimo k linijski sanaciji celotnega poškodovanega dela kanalizacije.

   Pregled zajema vse jaške in priključke na kanlizacijskem vodu, po potrebi se sanacija izvede tudi na teh delih. Po opravljeni sanaciji, kanalizacijskemu vodu preverimo tesnost, v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1610 z zrakom, ter opravimo ponoven video pregled.

   Na našo kakovostno izvedbo del dajemo garancijo, proizvajalec pa nudi dolgoletno garancijo na material!

   od jaska1

   Linijska sanacija

   Izvajamo jo na daljših poškodovanih odsekih cevi. Uporabimo cevno tkanino, ki se impregnira - prepoji, z umetnimi smolami. Tako prepojeno tkanino navijemo v navijalni boben, začetni del tkanine se zaviha navznoter. Preko bobna spustimo v tkanino stisnjen zrak, ki jo potiska po cevi in jo stisne ob cev, katero nameravamo sanirati. Ko se v tkanini smola strdi, dobimo novo cev znotraj stare.Če imamo na novi cevi priključek, le - tega izrežemo z robotom in na tem mestu izvedemo točkovno sanacijo s klobukom.


   Točkovna sanacija

   Se izvaja tam, kjer je poškodba locirana na eno mesto ali pa sta poškodbi zelo skupaj. Tkanino iz steklenih vlaken prepojimo z dvokomponentno smolo, ter navijemo na "paker". Le - tega potisnemo v cev do poškodovanega mesta. Ko v paker spustimo stisnjen zrak, se ta napihne, ter s tem stisne prepojeno tkanino ob poškodovano cev. Počakamo, da se smola strdi, potem pa spustimo zrak iz pakerja. Na poškodovani cevi nastane tanka, obstojna obloga, ki opravlja osnovno funkcijo cevi.

   sanacija_cevi_brez_prekopa

   Obnova revizijskih jaškov

   Jaške obdelamo s posebnimi vodotesnimi cementi, priznanega svetovnega proizvajalca. Za čiščenje ali popravilo cevi mora biti omogočen dostop preko jaška do cevi. Zato je pomembno, da so jaški in pokrovi redno vzdrževani.

   Obnova revizijskih jaškov zajema:

   • zidarska obdelava jaškov z vodotesnimi premazi,
   • izdelava PVC muld,
   • obdelava cevnih priključkov na jašek,
   • menjava obstoječih pokrovov z oljetesnimi INOX pokrovi.

   Rezkanje tujkov v cevi - IMS robot

   S posebno napravo, IMS robot, izrežemo in odstranjujemo tujke v cevi (korenine, betonske grbe, dele poškodovane cevi,
   priščipnjena tesnila, zataknjene palice,...).
    
   S tem odstranimo oviranje pretočnosti in nadaljnje poškodbe cevi.   Postavitev čistilnih naprav

   Iščete trajno, zanesljivo in varčno rešitev za odpadne vode iz gospodinjstev, počitniških hišic, planinskih domov ali drugih podobnih objektov? Potem so čistilne naprave prava rešitev za vas.

   Naše podjetje nudi celovito izvedbo, ki vključuje:
   • pregled in oceno terena ter svetovanje najprimernejše čistilne naprave
   • praznjenje obstoječih greznic, visokotlačno pranje in odvoz odplak na CČN
   • priprava terena (izkop gradbene jame, odvoz in deponija odpadnega materiala,…)

   c1

   • dostavo in vgradnjo čistilne naprave z vsemi potrebnimi cevnimi priključki

   c2-1 c2-2

   • pripravo krmilne naprave za opravljanje čistilne naprave
   • zasutje in postavitev terena v prvotno stanje oziroma po dogovoru

   c4

   • navodila za vzdrževanje
   • možnost sklenitve servisne pogodbe
   • izdelavo ponikalnega sistema

    

   V ponudbi imamo več vrst in velikosti čistilnih naprav:


    

   Odvoz odpadnih voda

   Odvoz odpadnih voda je pomembno, saj z njim poskrbimo, da vodo očistimo onesnaževalcev ter jo v vodni krog vrnemo varno in čisto, s tem pa sklenemo vodni krog.

   V primeru, da vaše gospodinjstvo ni priključeno na kanalizacijski sistem in hkrati nimate male čistilne naprave oziroma ste podjetje, ki kot stranski produkt proizvaja večjo količino odpadnih (in nevarnih) tekočin, katere ne smete spuščati v kanalizacijo, je storitev našega podjetja prava rešitev za vas.

   Naše podjetje ponuja tudi odvoz odpadnih voda po konkurenčnih cenah.

   odvoz odpadnih voda 2

   Odvoz voda za gospodinjstva in podjetja iz:

   • večjih in manjših čistilnih naprav
   • fekalnih črpališč
   • greznic
   • ponikalnic
   • lovilcev olj
   • kuhinjskih lovilcev maščob
   • zbirnih rezervoarjev
   • industrijskih odpadnih voda
   Prednosti:
   • odvozimo lahko več vrst odpadnih voda
   • odvozimo večje količine odpadnih voda z enkratnim odvozom
   • hitra odzivnost
   • prilagodljivost tehnike terenu   Izdelava kanalizacijskih priključkov

   Za gospodinjstva, kakor tudi za podjetja, naše podjetje nudi:
   • izdelavo novega kanalizacijskega priključka na javni kanal z izkopom,
   • obnovo obstoječega kanalizacijskega priključka z impregniranimi vlakni brez prekopa,
   • obnovo jaškov in muld s PVC prevleko,
   • kompletno izdelavo fekalnih črpališč in priklop na kanal.

   izdelava kanalizacijskega prikljucka

   Zaupajte delo strokovnjakom z dolgoletnimi izkušnjami.

   Več informacij ...

    

   Zaupali so nam

   narocniki

    

   Reference

   reference

   mezan reference mezan reference1

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

      kontakt

      mezan 16

      boniteta odlicnosti

      200-snemanje_kanalov

      200-mala3       

       

       
       

      Slike (16):


      Zemljevid:
      Skupna ocena:
      Število glasov: 0
       
      Komentarji (0):
       

      Bodi prvi in napiši komentar za to podjetje!»

      
      Število ogledov tega podjetja: 13014Zadnjič urejeno: 01.07.2019