KLIVENT prezračevalni sistemi


KLIVENT prezračevalni sistemi d.o.o.
Gorenjska cesta 6, 1215, Medvode, Slovenija

Telefon: 031 830 600
Email: [email protected]
Spletna stran: www.klivent.si

Priporočite nas prijateljem na facebooku...
 

Izvedba prezračevanja v hišah in poslovnih objektih
 
V podjetju KLIVENT smo specializirani za izvedbo celotnega sistema inštalacij prezračevanja v hišah ter poslovnih objektih. Pri svojem delu uporabljamo najnovejše tehnologije, precizno ročno delo, kakovostne in okolju prijazne materiale, inovativne rešitve ter obenem nudimo visoko kakovost opravljenih storitev za najzahtevnejše uporabnike.

Naše storitve obsegajo izdelavo in montažo prezračevalnega sistema z rekuperacijo odpadne toplote, projektiranje in svetovanje, meritve in regulacije, čiščenje in vzdrževanje, strojne inštalacije, klimatske naprave.

O podjetju

meritve regul 400 400 cevi1 400 400

AKTUALNO: Subvencija EKO SKLADA

Ekosklad

Za večino prezračevalnih naprav z rekuperacijo ki jih vgrajujemo, so vam na voljo nepovratne finančne spodbude Slovenskega okoljskega javnega sklada, Eko sklada kar pomeni, da lahko pri Eko skladu, uveljavljate nepovratne finančne spodbude v višini do 25% od priznanih stroškov vrednosti vaše naložbe (trenutni javni poziv). Na javnem pozivu lahko sodeluje fizična oseba, ki je investitor in lastnik nepremičnine, ali ožji družinski član, ali najemnik s pisnim soglasjem lastnika.

Več..

 

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo odpadne toplote

Hiša je naše zavetje, prostor kjer si ustvarimo najprimernejšo klimo za življenje. Pri tem je eden izmed najpomembnejših pogojev za dobro počutje svež zrak v prostorih.Zagotavljanje kakovosti zraka v prostorih ni pomembno le z vidika ugodja v prostoru, temveč je tudi dejavnik, ki vpliva na zdravje ljudi. Ljudje se vse bolj zavedamo, da kakovost zraka v zaprtih prostorih ni konstantna ter da ni nekaj samoumevnega oziroma samodejnega. V zgradbah je potrebno zagotoviti konstanten in nadzorovan dovod svežega zraka ter odvod slabega zraka, ob tem pa čim bolj zmanjšati toplotno izgubo. Le tako si bomo zagotovili zdravo bivalno okolje z visoko stopnjo ugodja.

ambientalna

Z novimi izolacijskimi materiali, tesnjenjem stavb, zrakotesnimi okni in kvalitetno gradnjo, smo namreč skoraj hermetično zaprli prostor v katerem bivamo, kar povzroča, da takemu prostoru primanjkuje svežega zraka. Majhna izguba toplotne energije skozi ovoj stavbe in okna zadrži v prostorih tudi vso vlago, ki je produkt dihanja, kuhanja, pranja, likanja, tuširanja in drugih aktivnosti. Prihranek energije je dobrodošel, slab zrak pa ne, še posebej v kombinaciji z zdravju izjemno škodljivo plesnijo.

Ta problem se rešuje z vgradnjo prezračevalnega sistema s povratkom odpadne toplote. Brez vgrajenega prisilnega prezračevanja se namreč zatečemo k odpiranju oken, s tem pa popolnoma izničimo investicijo v toplotni ovoj zgradbe. Takšno prezračevanje deluje le dokler je okno odprto, je neenakomerno in pogosto neprijetno za ljudi v prostoru, saj smo hkrati deležni tudi številnih zunanjih dejavnikov, kot so hrup, nečistoča, cvetni prah in različni insekti, ki pridejo v prostor. Vgrajeno prezračevanje mnoge naštete težave odpravlja ter redno in nemoteno oskrbuje prostore s svežim zrakom, obenem pa zagotavlja tudi energetski prihranek.

Helios KWL EC300 Promali 400 400

Edina prava in smiselna rešitev je prezračevanje s povratkom (rekuperacijo) odpadne toplote. S pomočjo rekuperacije se na uro namreč zamenja od 0,4 do max 0,8 kratnik celotnega volumna zraka v prostoru, s tem pa privarčujemo tudi več kot 90 odstotkov toplote, ki bi jo sicer izgubili s klasičnim prezračevanjem. Dokaz za to so pasivne in varčne hiše, ki dosegajo izredno nizke potrebe po energiji za ogrevanje. Prezračevanje skozi okna ni potrebno, zagotovljena pa je tudi stalna kakovost zraka. 

 

Delovanje prezračevalnega sistema z rekuperacijo odpadne toplote

Naprave za prezračevanje nepretrgoma skrbijo za izmenjavo zraka. Prek posebnih prezračevalnih cevi odsesavajo izrabljen zrak in v bivalne prostore dovajajo svežega prek malih zračnih rešetk. Bistveno je, da večino toplote, ki jo izgubljamo pri zračenju z odpiranjem oken, tu pridobimo nazaj. Avtomatizirani prezračevalni sistemi skrbijo za stalen odvod škodljivih snovi (hlapi, cigaretni dim, kuhinjske pare) iz prostorov. Vse naprave za prezračevanje objektov morajo biti izbrane tako, da zagotavljajo uporabniku zadostno količino izmenjave zraka v bivalnih ali delovnih prostorih in hkrati vračajo odpadno toploto zavrženega zraka.

Sodobne naprave omogočajo tudi dogrevanje in pohlajevanje vstopnega zraka, filtriranje (opremljene so s filtri, ki omogočajo različne stopnje filtracije) ter vlaženje. S tem zagotovimo primerno temperaturo in vlago vstopnega zraka v vseh letnih časih. Obenem pa vlažen zrak, ki nastaja v kuhinjah in kopalnicah odvajamo, s tem pa zaviramo nastanek plesni.

Več..

 

Projektiranje in svetovanje

Prezračevanje je izmenjava odtočnega zraka z zunanjim zrakom v prostorih in doseganje njegove čistosti ter s tem povezanega ugodja oseb v prostorih. Zrak v prostoru mora biti svež in prijeten, brez vonjav in ne sme ogrožati zdravja ljudi v prostoru.

Prezračevalni sistem mora zagotoviti zahtevano izmenjavo zraka, oziroma učinkovito prezračevanje ob najmanjši izgubi toplote/hladu prezračevanega prostora in stavbe.

projektiranje

Prezračevalni sistem z izkoriščanjem odpadne toplote zraka (rekuperacija) zagotavlja vedno svež zrak in vračanje odpadne toplote iz prostorov. Zato ga pri novogradnjah ali večjih adaptacijah objekta vključimo v svoj projekt. Pri projektiranju prezračevalnega sistema z rekuperacijo odpadne toplote in ostalih strojnih instalacij je zelo pomembno, da se jih lotimo dovolj zgodaj, najbolje že pri sami arhitekturni zasnovi objekta. Prezračevanje je možno sestaviti tako, da v samem objektu oz. stanovanju ni posebnih večjih posegov v prostor in so vidni samo končni elementi. Razvodi prezračevalnega sistema se lahko izvedejo pod estrihi, v sami armirani betonski plošči ali pa v spuščenih stropovih. Obstaja tudi možnost vgradnje prezračevalnega sistema v obstoječ objekt, vendar gre v tem primeru za precej velik poseg, ki se ga običajno izvaja skupaj s še kakšno drugo adaptacijo ali zamenjavo stavbnega pohištva.

Edina prava, najbolj kvalitetna in celovita rešitev, je torej centralno sistemsko prezračevanje vseh prostorov hiše s povratkom toplote. Pri tem svež zrak vstopa v prostore po ceveh, ki so izdelane iz antistatičnih in antibakterijskih materialov, zaradi česar ne vplivajo na kvaliteto zraka. Pred vstopom v prostor se v napravi zrak filtrira, pri čemer lahko iz dovodnega zraka odstranimo tudi najdrobnejši cvetni prah. V napravo lahko vgradimo še tako imenovani entalpijski izmenjevalec, ki poleg toplote v zrak vrne tudi nekaj vlage. To je zlasti pozimi, ko lahko zunaj pade vlaga pod 30 odstotkov zelo pomembno, saj se najbolj ugodno počutimo ob 45 odstotkov do 55 odstotkov vlažnosti.

Na osnovi vaših načrtov (tlorisov) vam izdelamo izračun količine zraka po posameznih prostorih in natančen popis materiala z neobvezujočo ponudbo.

 

Meritve

Meritve prezračevanja in regulacija

Zrak v prostoru mora biti svež in prijeten, brez vonjav in ne sme ogrožati zdravja ljudi v prostoru.

4146 1 copyIzvajalec vgradnje prezračevalnega sistema mora le-tega pred preizkusom hidravlično uravnovesiti in nastaviti skladno s podatki iz projektne dokumentacije ter dokazati njegovo zračno tesnost. Izvajalec mora v dogovoru z investitorjem najpozneje do tehničnega prevzema poskrbeti za preizkus sistema. Izvajalec mora poskrbeti za preizkus funkcionalnosti sistema, ki se izvede pred količinsko nastavitvijo zračnih tokov. Pred preizkusom funkcionalnosti sistema se preveri pravilnost izvedbe sistema, da sprememba funkcionalnosti sistema ne bi vplivala na zračne tokove. Funkcionalnost električne opreme prezračevalnega sistema se preizkusi po priključitvi na električno omrežje. Zračni kanali morajo biti čisti.

Načrtovani tlačni pogoji, kakovost zraka, tok zraka, karakteristike električnih naprav in drugi načrtovani podatki se preverjajo z meritvijo pretoka zraka ali z meritvijo padcev tlaka ali z dimnim preizkusom. Meritve se opravijo z merilnimi instrumenti, skladno z meroslovnimi predpisi. Preizkus sistema mora zajemati tudi meritve hrupa po veljavnih predpisih o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in o zvočni zaščiti stavb.

Preizkusni postopek in merilne metode, skupna celotna kontrola, preizkus delovanja, preizkusne in specialne meritve prezračevalnega sistema se izvajajo skladno s standardom SIST prEN 12599.

Izvajalec mora o pregledih, preizkusih, merjenjih, količinski nastavitvi zračnih tokov, nastavitvi avtomatske regulacije in kontrole izdelati zapisnik, ki ju izroči investitorju oziroma lastniku po opravljenih preizkusih oziroma najpozneje ob predaji sistema.


 

Čiščenje in vzdrževanje

Tudi najboljši ekstracijski filtri ne morejo odstraniti vseh maščob in prahu iz zraka. Ščasoma se tako na stene prezračevalnih kanalov in na ventilator naberejo plasti maščobe in ostala umazanija. Ne samo, da to povzroča tveganje za vaše zdravje, ker se tam lahko hitro razvijajo bakterije in plesni, zmanjša se tudi kapaciteta ventilatorja ter obstaja tudi veliko tveganje za nastanek požara.

Prav zaradi tega je pomembno redno pregledovanje in vzdrževanje kuhinjskih in ostalih prezračevalnih sistemov. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone in predpise, ki jih je predpisala zdravstena inšpekcija. Tudi v primeru požara se lahko zgodi, da postane vaša zavarovalna polica neveljavna.

ciscenje ventilacije

V našem podjetju vam nudimo čiščenje vseh vrst ventilacijskih sistemov; od kuhinjskih, prezračevalnih sistemov v večjih stavbah, skladiščih, poslovnih prostorih, proizvodnjah, bolnicah. Smo strokovno usposobljeni in z večletnimi izkušnjami v tem poslu. Očistimo vaš prezračevalni sistem v skladu z visokimi standardi, s katerimi se zagotovi zdravo in varno okolje za vas, vaše zaposlene in stranke.

Zakaj nastenejo problemi z onesnaženim zrakom?

80% teh problemov povzročata nezadovoljiv prezračevalni sistem in umazanija v prostorih. Lahko pride tudi do vstopa slabega zraka iz okolja, proti kateremu ne moremo narediti prav veliko, razen tega, da v dovodne sisteme vgradimo posebne filtre, ki prečistijo zrak ali na kakšne druge načine. Z umazanijo v prezračevalnih sistemih se da veliko postoriti.

Imate tri možnosti in sicer:

  • da se obnašate tako, kot da problem ne obstaja (najslabše kar lahko storite);
  • da kupite potrebno opremo in izobrazite kader za čiščenje v vaših prostorih;
  • da za delo najamete nakoga, ki je strokovno usposobljen in profesionalno opremljen za učinkovito rešitev tega problema.

In tu nastopimo mi. Smo strokovno usposobljena ekipa, z večletnimi izkušnjami, ki smo si jih pridobili z delom na tem področju, ki s profesionalnimi napravami očistimo vaš prezračevalni sistem.
Poleg najbolj pogoste umazanije, kot so prah, pršice in plesni, je v nekaterih ustanovah, še posebej zdravstvenih domovih in bolnicah, prisotno tudi virusno in bakteriološko onesnaženje. Posebno pozornost je potrebno nameniti operacijskim sobam, oddelkom intenzivne nege in pediatričnim oddelkom.

ciscenje-in-vzdrzevanje- 400 400

Prav tako pomembne so izobraževalne ustanove, kot so vrtci, šole in fakultete. Otroci, dijaki in študentje dihajo mnogo hitreje kot odrasli in glede na telesno težo vdihnejo tudi veliko več zraka. Če upoštevamo tudi veliko število otrok na prostor v katerem se nahajajo, potem se še posebej zavemo kakšen je zrak v tem prostoru. Odprto okno pa ni nikakršno nadomestilo za prezračevalni sistem. Slab zrak v prostoru povzroča slabo razpoloženje ljudi ter manjšo fizično in psihično zbranost, miselno utrujenost in večje možnosti za hitro širjenje okužb.

 

Strojne inštalacije

V podjetju smo specializirani za montažo prezračevalnih sistemov tako za stanovanjske objekte, kot tudi za večje pisarniške in industrijske objekte ter javne ustanove (vrtci, šole). S pomočjo naših poslovnih partnerjev vam nudimo celotno izvedbo strojnih in elektro inštalacij ter tako poskrbimo, da so celotne inštalacijske storitve opravljene istočasno in kakovostno.

strojne instalacije 400 400


 

Klimatske naprave

Klimatske naprave so danes skorajda nepogrešljiv del opreme vsakega prostora. Namenjene so vzpostavljanju ugodne klime v prostorih. Tako v zimskem kot tudi v poletnem času ustvarjajo željeni temperaturni režim od 18 do 24 stopinj Celzija ter valžnost zraka med 40 in 65 odstotkov relativne vlažnosti. S tem omogočajo ugodnejše počutje v prostoru, dobre delovne pogoje in večjo storilnost. Industrijske klimatske naprave so v nasprotju s komfortnimi klimatskimi napravami, namenjene za ustvarjanje ustrezne klime, katere zahtevajo proizvodni procesi.

klimatske naprave

V podjetju se ukvarjamo tudi s prodajo, montažo in servisiranjem klimatskih naprav. Tržimo klimatske naprave najbolj priznanih proizvajalcev, kot so Mitsubishi, Toshiba in Daikin, saj se zavedamo da je kakovost na prvem mestu. Pri samem projektiranju je klimatsko napravo možno vključiti v projekt in jo združiti s prezračevalnim sistemom.


 

Izdelava prezračevalnih elementov

V podjetju imamo tudi lastno proizvodnjo oz. izdelavo prezračevalnih elementov, kar nam daje konkurečno prednost. Saj v primerih, ko potrebujemo “unikaten” kos, le tega znamo profesionalno izdelati in ga namestiti. Iz različnih materialov (pocinkana pločevina, aluminij, nerjaveče jeklo) idelujemo prezračevalne kanale, cevi, kolena, lopute, rešetke, dušilce zvoka in razne druge elemente.

Izdelki-kanali 400 400 Izdelki 400 400

Prezračevalne elemente izdelujemo tudi po naročilu, v skladu s potrebami in željami naših naročnikov.

 

Zakaj izbrati nas:

  • ker spoštujemo dogovorjene roke,
  • ker smo pri delu izjemno natančni in dosledni,
  • ker uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo,
  • ker sta glavno vodilo našega podjetja zadovoljna stranka in kvalitetno opravljena storitev,
  • ker smo zanesljiv partner z odličnimi referencami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt

ventilation

Bathroom fan 

 

 
 

Slike (8):Skupna ocena:
★
Število glasov: 1
 
Komentarji (0):
 

Bodi prvi in napiši komentar za to podjetje!»


Število ogledov tega podjetja: 9504Zadnjič urejeno: 28.09.2023