Habatova 7A, 1236, Trzin - Tel.: 01/ 564 44 33, 041 505 727 - Fax: 01/ 564 44 32 - bahne.si

V Žganjekuhi KFI proizvajamo žgane pijače, katere polnimo v klasično embalažo za potrebe gostinstva, imamo pa tudi dobro razvit darilni program in program spominkov. V pomoč pri proizvodnji nam je tudi lastna kmetijska dejavnost, kjer pridelujemo sadje, jagodičevje in zelišča. Vse naše aktivnosti so namenjene zadovoljitvi želja in potreb naših kupcev iz Slovenije in tujine. Del programa blagovnih znamk Bahne in Žonta vam predstavljamo na naših spletnih straneh.