Čistilne naprave, inženiring, plavalni bazeni ...


VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000, Celje, Slovenija

Telefon: 00386 40 299 909
Email: info@vodar.si
Spletna stran: www.vodar.si

Priporočite nas prijateljem na facebooku...
 

O nas

Vodar d.o.o. je podjetje, ki je specializairno za projektiranje ter izvajanje okoljskih projektov, ki temeljijo predvsem na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda.

1

 

Čistilne naprave

Rastlinske čistilne naprave

Rastlinske čistilne naprave, katere proizvaja podjetje Vodar d.o.o. so zasnovane tako, da se voda v njih pretaka gravitacijsko. Za svoje delovanje čistilne naprave ne potrebujejo strojnih elementov in električne energije, katere bi bilo potrebno med delovanjem menjati.

shema rastlinska cistilna web-1024x789
Prednosti Rastlinske čistilne naprave VODAR

✅ nadgradnja obstoječe greznice,

✅ delovanje brez elektrike,

✅ brez dodajanja raznih preparatov,

✅ hitra modularna izvedba,

✅ primerna za vikend hiše in velika naselja,

✅ možnost prilagajanja postavitve glede na obstoječ teren,

✅ prenašajo hidravlična in organska nihanja,

✅ visoka učinkovitost čiščenja (92-99%),

✅ odvozi mulja na približno 3 leta (največ, kar dovoljuje zakonodaja),

✅ odporna na zmrzal in deluje pozimi,

✅ potrebuje malo površino za postavitev,

✅ nizki stroški delovanja in vzdrževanja.


Več informacij ...

 

Industrijske čistilne naprave

Industrijske odpadne vode predstavljajo za podjetje oziroma obrat ponavadi strošek, kateri zvišuje proizvodnji strošek. Zato je pomembno, da se čiščenje industrijskih voda optimizira tako, da bo tudi stroškovno spremenljivo. Pomembna pa je tudi višina investicije v čistilno napravo za čiščenje industrijskih odpadnih voda. Izbira ustrezne in najnovejše tehnologije ter način čiščenja pa je ključ do optimalnih rešitev.

indind1

ind2ind3


Več informacij ...

 

Oprema za čistilne naprave

Pri čiščenju in odvajanju komunalnih odpadnih voda iz naselij in večjih objektov izdelamo vso projektno dokumentacijo za meteorno in fekalno kanalizacijo in čistilne naprave različnih tehnologij (rastlinske čistilne naprave, tehnologija z nosilci biomase, membranski bio reaktorji itd...).


          dodatek           dod1

          dod3           dod2

 

 Več informacij ...

 

Inžiniring

Vodar d.o.o. je registrirano podjetje, za projektivno dejavnost. Projektiramo vodovod, fekalno, meteorno kanalizacijo, vodovod ter vse vrste komunalnih infrastruktur in nizkih gradenj. Glavno področje našega podjetja je čiščenje in odvajanje odpadnih voda s pomočjo različnih tehnologij.

INŽENIRSKE STORITVE

    projektiranje čistilnih naprave različnih tehnologij za:

    - industrijske odpadne vode,
    - izcedne vode iz odlagališč odpadkov,
    - komunalne odpadne vode,
    - izdelava projektne dokumentacije za komunlano opremo parcel;   
    - razvijanje in projektiranje objektov za obdelavo blata iz čistilnih naprav;
    - projektiranje hišne kanalizacije;
    - projektiranje fekalne in meteorne kanalizacije (gravitacijski, tlačni in vakumski sistemi);
    - projektiranj nizkih gradenj (ceste, hodniki za pešče, kolesarske steze…);
    - prostorsko planiranje;
    - projektiranje vodovodna omrežja.

STROKOVNE PODLAGE IN ELABORAT

    - variantne rešitve in svetovanja pri odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda;
    - izdelava opertivnih programov odvajanja in čiščenja odpadnih voda;
    - sanacijski programi za obstoječe komunalne in industrijske čistilne naprave;
    - urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
   - primerjava različnih tehnologij čiščenja odpadnih voda z vidika investicijskih in obratovalnih .......stroškov;
    - hidrološko hidravlične študije;
    - gradbeno svetovanje;
    - tehnološko svetovanje.

TEHNIČNO SVETOVANJE IN GRADBENI NADZOR

    - izvajanje tehnološkega nadzora;
    - izvajanje gradbenega nadzora;
    - svetovane lokalnim skupnostim pri načrtovanju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
    - urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
    - izdealva sanacijskih programov za obstoječe komunalne in industrijske čistilne naprave;
    - izdelava elaboratov primerjave različnih tehnologij čiščenja odpadnih voda z vidika investicijskih .......in obratovalnih stroškov;
    - gradbeno svetovanje;
    - tehnološko svetovanje.

 

Produkti

 

SORB XT

SORBXT je 100% organski absorbent, ki ga brez pomisleka lahko uporabimo na cestah, vodi ter vseh drugih površinah.

sorb xt 

 

 Več informacij ...

 

Naravni plavalni bazen

Naravni plavalni bazeni so sestavljeni iz dveh delov, regeneracijskega in plavalnega. Plavalni del je namenjen sproščanju, rekreaciji in vse splošnem užitku gibanja v vodi, katerega smo vajeni že iz obdobja pred našim rojstvom. Regeneracijski del (površina z vodnim rastlinjem), kateri skrbi za bistrost in čistost vode.

naravni bazen

 PREDNOSTI

✅  Brez denarnih stroškov vzdrževanja.

✅  Ustvari se prijeten mikrohabitat.

✅  Ne draži oči in ne povzroča suhe kože.

✅  Primeren za alergike in bolj prijazen za otroke.

✅  Ni potrebna menjava vode.

 

Več informacij ...

 

Ribniki

Izdelujemo ribnike, ki so kompaktni ter različnih dimenzij, oblik in barv. Ribnik vam lahko izdelamo po željah in vam obliko in dimenzije prilagodimo. Ribniki so narejeni iz 5 mm debelega polipropilena ( plastike). Zaradi kompaktnosti lahko izdelamo vertikalne brežine in s tem zagotovimo večji volumen vode na manjšem prostoru. Ribniki pa obdržijo prvotno obliko tudi v primeru posedkov zemljine.

 ribnikribnik2

 
Več informacij ...

 

Ostala ponudba

Ponujamo betonske in plastične zadrževalnike za deževnico.


Ponujamo plastične in betonske usedalnika oz. greznice.


izdelava-plastičnih-usedalnikov


Izdelujemo plastične izdelke po naročnikovih željah. Izdelujemo izdelke iz PE-HD in PP kot naprimer:

– izdelek po skici naročnika.
– jaške,
– rezervoarje,
– bazene.
 

       ost              ost1 

 

Več informacij ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   reference

   facebook


   stranska


   stran1


   ribnik1


   dod1


   sorb xt

    

    

    

    


        

    

    


   Zemljevid:
   Skupna ocena:
   Število glasov: 0
    
   Komentarji (0):
    

   Bodi prvi in napiši komentar za to podjetje!»

   
   Število ogledov tega podjetja: 1265Zadnjič urejeno: 05.04.2023